Едва ли има българин, който да не е чувал за Свищов и за славното му минало, за именитите му личности и прогресивните им начинания. Съзнавайки отговорността пред историята, ние сме длъжни да помислим за бъдещето на нашия град и общината. Затова Общинското ръководство поставя приоритет на политиките в социалната сфера и здравеопазването, образованието и културата, икономиката и благоустрояването.
Вярвам, че успехът е заложен във всяко начинание, а постигането му е в силата на нашето обединение. Нека заедно и в единомислие работим за общото благо, защото всички ние го заслужаваме!

Д-р Генчо Генчев
Кмет на община Свищов

Последни новини

  • четвъртък, 29 септември 2022
УЧИТЕЛ ОТ ПДТГ "ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ" - СВИЩОВ ЩЕ…

Марияна Любенова – преподавател в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"…

       Прочети още...
  • четвъртък, 29 септември 2022
ОБУЧЕНИЯ ПО ОКАЗВАНЕ ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ СЕ ПРОВЕДОХА…

Медицински сестри, педагози, помощник-възпитатели и детегледачи…

       Прочети още...
  • четвъртък, 29 септември 2022
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а,…

СЪОБЩЕНИЕ до Вергиния Генадиева Юриева, Камен Вергилов Генадиев,…

       Прочети още...
  • сряда, 28 септември 2022
Община Свищов кандидатства по процедура за директно…

Община Свищов кандидатства с проектно предложение по процедура…

       Прочети още...
  • понеделник, 26 септември 2022
Работна среща на директорите от областната структура…

На 23 септември 2022 г. по инициатива на областния председател…

       Прочети още...
  • понеделник, 26 септември 2022
Наградиха най-добрите производители на домашно червено…

Празниците на град Свищов „Свищовски лозници 2022“ приключиха…

       Прочети още...


Виж всички Новини------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.


Събития

Няма предстоящи събитияВиж всички СъбитияПолезни връзки