Клубовете на пенсионера и инвалида като форма на социална интеграция и социална услуга в общността имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в Община Свищов. Клубовете на пенсионерите извършват културна , развлекателна и занимателна дейност. Разнообразяват ежедневието на хората от третата възраст. Участват активно в регионални и национални форуми и печелят престижни места и награди.
За изпълнение на своите цели клубовете на пенсионера и инвалида организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като:

 

  • Беседи, разговори по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
  • Организиране на спортни и забавни игри, излети, екскурзии и др.;
  • Участия в спортни регионални и национални състезания на пенсионерите;
  • Срещи със сродни организации от други населени места в страната, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
  • Участия в конкурси и надпявания за стари градски, народни и вокални песни;
  • Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.

На територията на Община Свищов са разкрити и функционират 19 Културни клуба на пенсионерите, 2 Спортни пенсионерски клуба, 3 клуба на лица с увреждания и 2 клуба на съюза на ветераните от войните и офицерите и сержантите от резерва и запаса. В тях членуват над 1500 лица в пенсионна възраст и хора с увреждания.
Към настоящия момент функционират Клубове на пенсионера и инвалида в следните населени места:


1. Град Свищов - ККП „ ЩАСТЛИВЕЦА”, тел.: 0631/ 4 33 06
Ул.”Алеко Константинов” № 1
председател – Мария Радулова, 0898308053; 0884104089
касиер-домакин – Иванка Йорданова, 0886434081; 0882516299


2. Град Свищов - ККП „НОВЕ” – ул. „Гр. Стоянов” № 16, тел.: 4 01 33
председател – Марин Маринов, 4 82 41; 0878354694
касиер – Цеца Николова, 4 45 92; 0886572320
домакин - Панка Маслинкова, 0894621022


3. Град Свищов - ККП ”Македония”, ул. ”Трети март” № 111
председател – Йосиф Стоянов, 4 28 05; 0879428051; 0884005485
домакин – Благородна Мирчева, 4 27 06; 0885647187


4. Село Ореш – ККП„ ЗДРАВЕЦ”
председател - Александър Нанков, 06328/20-78
домакин - Илияна Иванова


5. Село Драгомирово – ККП „Васил Левски”
председател - Павел Павлов, 06320/2346; 0877339730
домакин – Марийка Иванова, 0889581064


6. Село Овча могила – ККП „МИНЕРАЛ”
председател - Христана Миндова, 0895834715; 0884038449
домакин - Николина Колева, 0887223870; 0882033288


7. Село Горна Студена – ККП „ 20 –ти век “
председател - Фиданка Николаева, 06321/2513
домакин – Милка Алексиева, 0889772603


8. Село Козловец – ККП и ветераните „ДЕТЕЛИНА”
председател – Тодорка Кожухарова, 0879282426; 06325/2426
домакин – Димитринка Колева, 0897266787


9. Село Морава – ККП „МЕЧТА”
председател – Веселина Цветанова, 0887835762
домакин – Анюта Макавеева, 0888947816


10. Село Царевец - ККП „ИЗГРЕВ 2005”
председател – Цветана Йорданова, 0884925412
домакин – Василка Димитрова Тодорова, 0897333209


11. Село Хаджидимитрово - ККП „Надежда”
председател – Георги Владимиров, 063203/266; 0885143618
домакин – Йорданка Тончева Петрова, 0876212617


12. Село Българско Сливово – ККП „Надежда”
председател - Христина Камбурова, 0882827958
домакин – Маргарита Раднева, 0882124803

 

13. Село Червена – ККП „Пробуда”
председател - Павлина Косева, 0882008398
домакин – Маринка Цанева, 0899225333


14. Село Вардим - ККП „Дунавски вълни”
председател - Антоанета Русинова, 0893518595; 0882028736
домакин – Боянка Ангелова, 06324/2245; 0885052919


15. Село Алеково – ККП „Алеко”
председател - Дафинка Александрова, 0882117482; 0877467790
домакин – Весела Григорова, 0886612226; 0882510495


16. Село Совата – ККП „Совата”
председател/кмет – Тодоринка Атанасова, 0889231790
домакин – Станка Пенева, 0888837729


17. Село Александрово – ККП „Светлина”
председател – Радка Станчева, 0886542287; 0884132402
домакин – Данка Недялкова Георгиева, 0885669248


18. Село Деляновци – ККП „Еделвайс”
председател - Петър Петров, 0887045058
домакин – Василка Хр. Атанасова, 0885816805; 0882015234


19. Село Вардим ККП „Еделвайс”
председател – Марийка Димитрова Георгиева, 0882121821; 0885769347
домакин - Сениха Халилова, 0886538784

 

20. Спортен клуб на пенсионерите „Нове” – град Свищов
ул.”Т. Миланович” № 1
председател – Йорданка Василева, 0631/ 4 17 51; 0988752912
домакин - Верка Линкова Георгиева, 0631/43942; 0887721447


21. Спортен клуб на пенсионерите „Дунавски вълни” – град Свищов
председател – Марин Маринов, 0878354694


22. Клуб на инвалидите „Вяра, Надежда и Любов “ – гр. Свищов
ул.”Д. Г. Анев” №4
председател - Екатерина Радулова, 0884637542
домакин – Любовка Иванова, 0882969606


23. Клуб на слепите „Светлина” – гр. Свищов, ул. ”Д. Г. Анев” №4
председател – Мария Велчева, 0893466619
домакин – Деница Михайлова-Лазарова, 0896267846


24. Клуб на глухите - Свищов – гр. Свищов, ул. „Ц. Церковски” № 26
председател – Йорданка Любенова Мачева
домакин – Сашка Александрова, 0884960386