Домашен социален патронаж

 

Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67
Управител: Милена Дончева
Телефон: 0631/ 6 02 83; 4 00 39; 0886202014
e-mail: dsp_svishtov@abv.bg

 

Кои сме ние


Домашен социален патронаж в община Свищов е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставка на храна в дома, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, съдействие при административни услуги на лица, които се нуждаят от тях. В условията на пандемична остановка- съдествие за снабдяване с продукти от първа необходимост и лекарствени средства. Домашен социален патронаж организира и извършва храненето на Дневен център за деца с увреждания – гр.Свищов и МБАЛ Д-р Димитър Павлович гр.Свищов.

 

Нашата цел


Оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността.

 

Потребители

 

- Лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

- Лица с увреждания с определена 50% и над 50% намалена работоспособност.

- Деца с увреждания

 

Капацитет


Домашен социален патронаж в община Свищов разполага с общ капацитет от 300 потребители, в една основна база.

 

Услуги


Домашен социален патронаж в община Свищов предоставя следните услуги на своите потребители:

- доставяне на храна в дома на потребители в цялата община;

- съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;

- помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;

- съдействие за консултация с личен лекар и съдействие за явяване на ТЕЛК;

- административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане;

- съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други.

- други.

 

Документи:

 

- заявление

- декларация – 2 бр.

- медицинска характеристика

 

Документите се подават лично или чрез законния представител в офиса на Домашен социален патронаж на горепосоченият адрес.

За ползване на услугата доставка на храна се заплаща потребителска такса,от потребителите , която е определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и към настоящият момент е в размер на 50 лева месечно.