1. Постоянна комисия по "Икономическо развитие, финанси и бюджет":

1.1. Цветанка Кирова (председател)

1.2. Емял Исмаилова (зам.-председател)

1.3. Валери Николов

1.4. Верони Маринов

1.5. Стефан Проданов

1.6. Емилия Цветанова

1.7. Гален Бернардов


2. Постоянна комисия по "ТСУ и общински активи":

2.1. Валери Николов (председател)

2.2. Емял Исмаилова (зам.-председател)

2.3. Генади Иванов

2.4. Любомир Митев

2.5. Венцислав Михайлов

2.6. Светослав Тодоров

2.7. Красимир Цолов


3. Постоянна комисия по "Земеделие, гори, околна среда и води":

3.1. Любомир Митев (председател)

3.2. Денис Асанов (зам.-председател)

3.3. Милен Динков

3.4. Габриела Петкова

3.5. Венцислав Михайлов

3.6. Петко Петков

3.7. Красимир Цолов


4. Постоянна комисия по "Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм":

4.1. Д-р Мария Тодорова (председател)

4.2. Ивелин Петров (зам.-председател)

4.3. Д-р Санка Райкова

4.4. Д-р Михаил Попов

4.5. Айза Рамаданова

4.6. Йордан Нейков

4.7. Цветелин Борисов


5. Постоянна комисия по "Образование, култура и вероизповедания":

5.1. Милен Динков (председател)

5.2. Цветанка Кирова (зам.-председател)

5.3. Мариана Маркова

5.4. Айза Рамаданова

5.5. Йордан Нейков

5.6. Цветелин Борисов

5.7. Светослав Тодоров


6. Постоянна комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност":

6.1. Мариана Маркова (председател)

6.2. Елена Шопова (зам.-председател)

6.3. Габриела Петкова

6.4. Денис Асанов

6.5. София Вергилова-Георгиева

6.6. Гален Бернардов

6.7. Ивелин Петров


7. Постоянна комисия по "Приватизация и следприватизационен контрол":

7.1. Емял Исмаилова (председател)

7.2. Генади Иванов (зам.-председател)

7.3. Верони Маринов

7.4. Станислав Благов

7.5. Иван Шопов (служител от Общинската администрация)


8. Постоянна комисия по "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество":

8.1. Елена Шопова (председател)

8.2. Денис Асанов (зам.-председател)

8.3. Д-р Мария Тодорова

8.4. Емил Николов

8.5. Емилия Цветанова