1. Постоянна комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет“:

1.1.  София Вергилова - Георгиева;

1.2. Джюнейт Ахмед;

1.3. Цветанка Кирова;

1.4. Елена Александрова;

1.5. Валери Николов;

1.6. Любомир Чавдаров;

1.7. Ивелин Петров.


2. Постоянна комисия по “ТСУ и общински активи“:

2.1. Валери Николов;

2.2. Красимир Стефанов;

2.3. Николай Вачев;

2.4. Милен Динков;

2.5. Любомир Чавдаров;

2.6. Джюнейт Ахмед;

2.7. Иван Бернардов.


3. Постоянна комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води“:

3.1. Милен Иванов;

3.2. Милен Динков;

3.3. Николай Вачев;

3.4. Пламен Петев;

3.5. Красимир Стефанов;

3.6. Ивайло Атанасов;

3.7. Станислав Благов.


4. Постоянна комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“:

4.1. Д-р Татяна Ганчева – Георгиева; 

4.2. Екатерина Романова;

4.3. Генади Иванов;

4.4. Пламен Петев;

4.5. Севдан Златанов;

4.6. Верони Маринов;

4.7. Ивелин Петров.


5. Постоянна комисия по “Образование, култура и вероизповедания“:

5.1. Цветанка Кирова;

5.4. Лиляна Димитрова;

5.2. Генади Иванов;

5.3. Д-р Татяна Ганчева - Георгиева;

5.5. Севдан Златанов;

5.6. Цветанка Костова;

5.7. Светлана Георгиева.


6. Постоянна комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“:

6.1. Елена Александрова;

6.2. София Вергилова - Георгиева;

6.3. Д-р Мария Тодорова;

6.4. Йорданка Гъмзова;

6.5. Милен Иванов;

6.6. Детелина Рафаилова;

6.7. Калин Костов.


7. Постоянна комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол“:

7.1. Йорданка Гъмзова;

7.2. Екатерина Романова;

7.3. Ваня Цветанова;

7.4. Иван Шопов - служител от Общинската администрация;

7.5. Калин Костов.


8. Постоянна комисия по “Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“:

8.1. Д-р Мария Тодорова;

8.2. Лиляна Димитрова;

8.3. Ваня Цветанова;

8.4. Детелина Рафаилова;

8.5. Ивайло Атанасов.