Списък на образователните институции на територията на община Свищов с данни за контакт:

 

Висши училища

Данни за контакт:

1.

Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов“

Град Свищов, ул. „Емануил Чакъров“ №2

Телефони:  0631/ 66 201

Уеб сайт: www.uni-svishtov.bg

e-mail: rectorat@uni-svishtov.bg

 

Общински училища

Данни за контакт:

1.

Средно училище „Николай Катранов“

Град Свищов, ул. „Христаки Павлович“ №8

Телефони:

Директор: Генади Иванов – 0889697213

Секретар: телефон/факс – 0631 6 08 65

 Уеб сайт: www.katranov.com

e-mail: sounkatranov@gmail.com

 

2.

Средно училище „Димитър Благоев“

Град Свищов, ул. „Петър Ангелов“ №17

Телефони:

Директор: Цветанка Кирова – 0888410389; 0631 6 05 41

Секретар: 0631/ 6 06 01

Уеб сайт: www.blagoevschool.org

e-mail: soudblagoev@mail.com

 

3.

Средно училище „Цветан Радославов“

Град Свищов, ул. „Черни връх“ №66

Телефони:

Директор: Мариана Маркова – 0882522005; 0631/6 43 83

Секретар: 0631/ 6 40 09

Уеб сайт: http://su-cvetanradoslavov.com

e-mail:  sou_cvetan_radoslavov@abv.bg

 

4.

Основно училище „Филип Сакелариевич“

Град Свищов, ул. „Алеко Константинов4 №24

Телефони:

Директор: Емилия Иванова – 0879019044; 0631/ 6 05 35

Уеб сайт:  https://oufilipsacelarievich.com

e-mail: sacelarievich@mail.bg

 

5.

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

Село Овча могила, ул. „Георги Бенковски“ №2

Телефони:

Директор: Десислава Александрова – 0884531347

Уеб сайт: http://ouom.net

e-mail: ouom@abv.bg

 

6.

 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава

Село Морава, ул. „Трети март“ №8

Телефони:

Директор: Диана Христова – 0888016413; 0879489689

Уеб сайт: http://oumorava.com

e-mail:  ou_morava@abv.bg

 

7.

Основно училище „Христо Ботев“ с. Ореш

Село Ореш, ул. „Първа“ №7

Телефони:

Директор: Маргарита Мариянова – 0889327614

Уеб сайт: https://ouoresh.com

e-mail:  ouhbotev.oresh@abv.bg

 

8.

Основно училище „Христо Ботев“ с. Алеково

Село Алеково, ул. „Първа“ №18

Телефони:

Директор: Росица Дончева – 0885107273

Уеб сайт: http://oualekovo.net/index.html

e-mail:  ou_hb_alekovo@abv.bg

 

Държавни училища

Данни за контакт:

1.

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

Град Свищов, ул. „ Димитър Хадживасилев“ №11

Телефони:

Директор: Лиляна Димитрова – 0888471035

Секретар: 0631/ 6 43 84

Уеб сайт: www.dtg-svishtov.com

e-mail:  dtg.svishtov@gmail.com

 

2.

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“

Град Свищов, ул. „Искър“ №19

Телефони:

Директор: инж. Веска Николова – 0879606780; 0631/6 08 51

Секретар: 0631/6 08 12

Уеб сайт: www.pglps-svishtov.com

e-mail:  lps_svishtov@abv.bg

 

Детски градини

Данни за контакт

1.

Детска градина „Васил Левски“

Град Свищов, ул. ”Георги Владикин” № 3

Телефони:

Директор: Антония Матова – 0884 303 157; 0631/ 60299

e-mail: vasillevski1@abv.bg

 

Изнесена група на ул. „Плевенско шосе“

Град Свищов, ул. „Плевенско шосе“ № 5

Телефон: 0631/ 60089

 

2.

Детска градина „Чиполино“

Град Свищов, ул „Трети март“ № 93А

Телефони:

Директор: Боряна Цонова – 0884303161; 0631/ 60275

e-mail: chipolino1972@abv.bg

 

3.

Детска градина „Калина Малина“

Град Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10

Телефони:

Директор: Ани Димитрова – 0885 624 442; 0631/ 60380

e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

 

Изнесена група в село Вардим

Село Вардим, ул.  „Първа“ № 25

Телефон: 06324/ 2262

 

Изнесена група в село Българско Сливово

Село Българско Сливово, ул. „Димитър Борисов“ № 16А

Телефон: 06323/ 2607

 

4.

Детска градина „Слънчо“

Град Свищов, ул. „Черни връх“ № 68

Телефони:

Директор: Цветана Трифонова – 0884 303 162; 0631/ 60944

e-mail: sunny1958@abv.bg

 

5.

Детска градина „Радост“ град Свищов

Град Свищов, ул. „Черни връх“ № 62

Телефони:

Директор: Силвия Иванова – 0884 303 159; 0631/ 60902

e-mail: radost125@abv.bg

 

6.

Детска градина „Радост“ село Царевец

Село Царевец, ул. „Четвърта“ №3

Телефони:

Директор: Стоянка Тодорова – 0884 303 179; 06329/ 2253

e-mail: stoanka11@abv.bg

 

Изнесена група в село Алеково

Село Алеково, ул. „Първа“ №39

Телефон: 06322/ 2207

 

Изнесена група в село Козловец

Село Козловец, ул. „Петко Р. Славейков“ № 2

Телефон: 06325/ 2495

 

Изнесена група в село Хаджидимитрово

Село Хаджидимитрово, ул. „Шестнадесета“ №4

Телефон: 06320/3643

 

7.

Детска градина „Зорница“ село Ореш

Село Ореш, ул. ”Главна” № 11

Телефони:

Директор: Марина Цветанова – 0884 303 175; 06328/ 2064

e-mail: dgzornitsaoresh@abv.bg

 

Изнесена група в село Драгомирово

Село Драгомирово, ул. „Двадесет и осма“ №1

Телефон: 06320/ 2680

 

Изнесена група в село Морава

Село Морава, ул. „Цветан Д. Цанков“ №63

Телефон: 06326/ 2447

 

Изнесена група в село Овча могила

Село Овча могила, ул. „Бачо Киро“ №8

Телефон: 06327/ 2406