Дружеството е вписано в Търговския регистър на Великотърновския окръжен съд.

Фирма: „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД

Седалище: гр. Свищов

Адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 18

ЕИК по Булстат: 104509202, ф.д. № 1260/2000 г.

Предмет на дейност: Осъществяване на на болнична медицинска помощ

 

Структурата на лечебното заведение е изградена в съответствие с Наредба № 49/18.10.2010 г. на Министерство на здравеопазването.

 

Функционират:

  • отделение за хемодиализно лечение;
  • отделение по педиатрия;
  • отделение по анестезия;
  • отделение по нервни болести;
  • отделение по физикална терапия и рехабилитация;
  • вътрешно отделение;
  • хирургично отделение;
  • клинична лаборатория;
  • звено за образна диагностика.

Лечебното заведение разполага с леглова база от 88 броя болнични легла в стационарен блок, аптека и кислородна станция.

В болницата се осъществява диганостично-лечебна дейност по 49 клинични пътеки със средносписъчен брой на персонала 120 души, от които лекари - 35.

 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД обслужва населението на гр. Свищов и петнадесетте населени места в община Свищов, както и населението на съседните общини Белене, Полски Тръмбеш и Ценово – около 40 хил. души.

 

Управител: Илиян Венков

 

Контакти:

гр. Свищов

ул. „Петър Ангелов“ №18

тел. 0631/ 69333

e-mail: info@mbal-svishtov.bg

web: http://www.mbal-svishtov.bg/