Любомира Петрова

Секретар

 

Образователна квалификация:

 

2017 г. - Завършва СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, специалност: „Публична администрация“

 

2000 г. – Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, „Стопанско – юридически факултет“, специалност: „Социални дейности”

 

1995 г. – Завършва ТИХ „Проф. д-р Асен Златаров” – Свищов, степен: „Средно-специално“ - Техник-технолог в консервното производство, специалност: „Техника и технология на консервното производство”

 

Професионален опит:

Дата: от 2015 г. до момента

Организация: Община Свищов

Длъжност: Секретар

 

Дата: от 09.2015 до 12.2015 г.

Организация: СУ „Димитър Благоев“ – Свищов

Длъжност: Технически секретар – Връзки с обществеността и разработване на проекти

 

Дата: от 2007 до 2015 г.

Организация: КТ „Видеосат – Нове“ ООД – Свищов

Длъжност: Репортер-говорител

 

Дата: от 2005 от 2007 г.

Организация: „Лабекс - МА” ООД – София, Митническа агенция

Длъжност: Директор на Филиал „Свищов”

 

Дата: от 2004 до 2005 г.

Организация: „Лабекс – МА“ ООД – София, Митническа агенция

Длъжност: Митнически агент

 

Дата: от 1998 до 2002 г.

Организация: ЕТ „Автоекспрес – Стефан Стефанов“ – Свищов

Длъжност: Продавач-консултант