• Дата: 19.06.2024 - 29.09.2024
  • Час: 11.00
  • Място: Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ

 

О Б Я В Я В А

 

Традиционен поетичен конкурс „Свищовски лозници“ – 2024

за автори от цялата страна

 

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено на хартиен носител до адрес или на имейл, посочени по-долу. Ръкописи не се приемат. Текстовите файлове да са на WORD. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника: три имена, адрес, телефон и имейл за връзка.

Участникът носи пълната отговорност за авторството на стихотворението, с което участва.

           

Ще бъдат присъдени следните награди:

Награда за поезия „Николай Искъров“ – 300 лева;

Първа награда – 200 лева;

Втора награда – 150 лева;

Трета награда – 100 лева;

Две поощрителни награди – по 50 лева.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2024 г., от 10.30 ч., в Камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ в Свищов.

 

Адрес за изпращане на творбите:

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново

ул. „Димитър Анев“ № 4А, Община Свищов, Дирекция „Култура“, за конкурса.

 

Имейл: kultura_sv@abv.bg

 

Краен срок за получаване на творбите:

1 септември 2024 г.

 

Всички творби, участвали в конкурса, остават в Архива на Община Свищов.

Отличените творби се публикуват на интернет страницата на Общината: www.svishtov.bg.

Наградените участници се обявяват на сайта на Община Свищов и на Facebook страница: Култура Община Свищов.

 

За връзка и повече информация:

0631/64351 – главен експерт „Култура“

kultura_sv@abv.bg

 

Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.