Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-06-24 15:35:23

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Юни

2022-06-17 16:24:40

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.05.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-05-20 16:07:09

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Май

2022-05-13 16:01:09

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 11.05.2022 г. /Сряда/ от 15.00 часа в Зала № 1 на Общината

2022-05-09 14:57:01

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.04.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-04-21 16:45:08

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Април

2022-04-14 14:12:35

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 31.03.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“

2022-03-25 15:41:49

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Март

2022-03-16 14:19:49

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 09.03.2022 г. /сряда/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-03-04 16:12:10

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-02-18 16:03:06

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Февруари

2022-02-11 15:36:00

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-01-21 16:21:18

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец януари

2022-01-14 16:54:14

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-12-17 16:24:45

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец декември

2021-12-10 16:27:16

Дневен ред 09-12-2021

2021-12-07 13:41:00