Д-р Генчо Божинов Генчев

Кмет на община Свищов


Роден:

26 април 1980 г., в Свищов


Образователна квалификация:

1999 г. - Завършва Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов “ - гр. Ловеч;

2014 г. - Завършва „Бизнес администрация“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград;

2016 г. - Завършва „Стопанско управление“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград;

2019 г. - Завършва магистратура „Културен туризъм“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий “ - гр. Велико Търново;

2021 г. - Защитава образователна и научна степен "Доктор" по етнология към Център за етнология и културна антропология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий “ - гр. Велико Търново.


Политическа дейност:

2007 г. - Избран за кмет на село Царевец, община Свищов, мандат 2007-2011 г .;

2011 г. - Избран за кмет на село Царевец, община Свищов, мандат 2011-2015 г .;

2015 г. - Избран за кмет на община Свищов, мандат 2015-2019 г .;

2019 г. - Избран за кмет на община Свищов, мандат 2019-2023 г.;

2023 г. - Избран за кмет на община Свищов, мандат 2023-2027 г.


Професионално развитие и постижения:

2007 г. - Избран за председател на НЧ „Светлина - Царевец 1927“ село Царевец;

2011 г. - Създава Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“;

2012 г. - Със Заповед на министъра на културата става член на Обществено - консултативния съвет към Министъра на културата;

2014 г. - Избран за лектор от Националното сдружение на общините в Република България в уебсайта на Местното самоуправление и администрация;

2016 г. - Избран за заместник-председател на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”;

2019 г. - Избран за заместник-председател на Организацията за управление на Дунавски туристически район.


Награди и отличия:

2010 г. - Награда на Българска библиотечно-информационна асоциация за принос в библиотечните информационни технологии;

2012 г. - Награда на Община Свищов за принос в развитието на културата;

2013 г. - Награда „Деятел на културата“ на Община Свищов;

2013 г. - Награда „Посланик на библиотеките в България” на Българска библиотечно-информационна асоциация за приноси в уеб библиотечно информационни технологии;

2014 г. - Награда „Почетен плакет“ на областна управа Велико Търново за принос в развитието на културния туризъм в областта;

2016 г. - Приз „Кмет на годината“, в категория „Ефективно управление на проектирането“, в раздел „Средна община“, в класация на KMETA.bg - портал на българските общини;

2016 г. - Национален златен приз „Човешки ресурси“ на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“, Национално сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси“;

2019 г. - Награда на CIOFF-България (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и фолклорни изкуства към ЮНЕСКО) за цялостен принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство;

2019 г. - Национална награда на името на проф. Иван Шишманов на Съюза на народните читалища за изключителен принос за развитието на българските читалища и отстояване на висотите на човешкия дух;

2021 г. - Национална награда „Humanitatis Causa“ от Съюза на слепите в България за изключителен принос в социалното приобщаване на хората без зрение в община Свищов.

2021 г. - „Кристално огърлие“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци за принос към българския фолклор и култура.

2022 г. - Награда на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за заслуги в развитието на висшето учебно заведение.