Три имена Длъжност Декларация чл.35, ал.1, т.1 Декларация чл.35, ал.1, т.2 Декларация чл.35, ал.1, т.3 Декларация чл.35, ал.1, т.4
Ромина Александрова Нанкова-Герчева Счетоводител-касиер изтегли изтегли    
Гергана Димитрова Ганева Старши специалист "Регулация и екология" изтегли изтегли    
Боряна Тодорова Паришева Касиер, изпълнител на бюджета изтегли изтегли    
Ивайло Цветанов Петков Старши експерт "Обществени поръчки" изтегли изтегли    
Бетина Миленова Илиева Старши специалист "Духовни дейности" изтегли изтегли    
Петко Ангелов Божанов Кмет на с. Морава   изтегли