Списък на общинските съветници в Общински съвет – Свищов, мандат 2023-2027 година

 
Име, презиме и фамилия
1. Айза Беханова Рамаданова
2. Валери Фильов Николов
3. Венцислав Николов Михайлов
4. Верони Маринов Маринов
5. Габриела Валентинова Петкова
6. Гален Милков Бернардов
7. Генади Русев Иванов
8. Денс Зияев Асанов
9. Елена Йорданова Шопова
10. Емил Бориславов Николов
11. Емилия Божинова Цветанова
12. Ивелин Пламенов Петров
13. Михаил Руменов Попов
14. Йордан Илиев Нейков
15. Красимир Иванов Цолов
16. Кристиян Василев Кирилов
17. Любомир Ванев Митев
18. Мариана Илиева Маркова
19. Мария Иванова Тодорова
20. Емял Айдънова Исмаилова
21. Милен Емилов Динков
22. Петко Колев Петков
23. Санка Евтимова Райкова
24. Светослав Симеонов Тодоров
25. София Борисова Вергилова - Георгиева
26. Станислав Петров Благов
27. Стефан Станимиров Проданов
28. Цветанка Младенова Кирова
29. Цветелин Тодоров Борисов