Д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов


Образователна квалификация:
1984 г. – Завършва Тракийски университет – Стара Загора, квалификация: Доктор по ветеринарна медицина


Професионален опит:
Дата: от 1994 г.  до сега
Организация: ЕТ „Крисвет – 94”
Длъжност: Управител

 

Дата: от 2007 до 2011 г.
Организация: Общински съвет – Свищов
Длъжност: Общински съветник, Председател на ПК „Установяване конфликт на интереси”, Член на ПК „ЗСПМСТ”

 

Дата: от 2007 до 2011 г.
Организация: Общински съвет – Свищов
Длъжност: Общински съветник, зам.-председател на ОбС – Свищов, Председател на ПК „ЗСПМСТ”, Член на ПК „ТСУ”

 

Дата: от 2015 г. до сега
Организация: Общински съвет – Свищов
Длъжност: Председател на ОбС – Свищов