ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 7

2019-07-03 10:12:06

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 6

2019-07-03 10:11:36

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 5

2019-07-03 10:11:10

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 4

2019-07-03 10:10:52

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 3

2019-07-03 10:10:34

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 2

2019-07-03 10:10:09

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 1

2019-07-03 10:09:26

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ С ПРИЛОЖЕН ВИДЕОМАТЕРИАЛ

2019-07-03 09:56:43

ЗАПОВЕД № 1053-РД-01-03/20.08.2015 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" 2015 Г. И ОБОСОБЯВАНЕ НА РАЙОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ

2015-08-31 11:36:21