• сряда, 17 май 2023
  • 468 преглеждания

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 22.05.2023 г. (понеделник) след 06,00 ч. със самолет. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващ ден с благоприятни климатични условия.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото“, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.

Третирането ще бъде с препарат ВектоБак 12 АС. При третиране с ВектоБак 12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.

При благоприятни климатични условия, след 24.05.2023 г. ще се извърши втора обработка на тревните площи на обществени места, паркове и детски площадки срещу кърлежи и бълхи.

Молим гражданите да се съобразяват с указателните табели на наземно третираните площи и спазват посочения на тях карантинен срок!