• Дата: 23.03.2020 - 13.03.2020
  • Място: Свищов

ТИЦ-Свищов уведомява, че всички събития на територията на община Свищов са отложение до второ нареждане.
Забраната е свързана с обявеното извънредно положение в страната за борба с COVID-19.

Празничният календар на общината ще претърпи сериозни промени, за които ще ви информираме допълнително.

Пазете здравето и живота си!

Останете си вкъщи!