• неделя, 15 октомври 2023
  • 325 преглеждания

Във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха

Уважаеми жители на Община Свищов,

Уведомяваме Ви, че предвид загрижеността ни за опазване на здравето на хората и околната среда, както и нарасналото обществено безпокойство във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха, Община Свищов отправи искане за незабавни действия от страна на компетентните институции – МОСВ и РИОСВ-Велико Търново за установяване причините и предотвратяване на замърсяването.

За резултатите от извършените проверки и предприетите действия, ще Ви информираме своевременно.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ