• понеделник, 18 септември 2023
  • 268 преглеждания

В първия учебен ден работодатели се срещнаха с ученици от СПГ „Алеко Константинов“

След тържественото откриване на първия учебен ден единадесетокласниците, обучаващи се в дуална форма в СПГ „Алеко Константинов“, разговаряха с работодателите, при които ще се обучават през учебната 2023-2024 година в реална работна среда. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва: 2 дни практическо обучение в реална работна среда и 3 дни обучение в училище. Дуалното обучение осигурява по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото дава специална професионална подготовка на учениците. Предимствата на това обучение са възможността учениците да получат практически знания в реална среда, дисциплина, трудови навици и реален поглед към сферата, към която са се насочили професионално, умения за работа в екип, спазване на крайни срокове, самостоятелност, концентрация и др.

На срещата работодателите уточниха, че са получили вече разрешения от Инспекцията по труда и са подготвили необходимите документи /трудови договори, длъжностни характеристики, уведомления/, за да започнат учениците работа във фирмите. Обсъди се и изискването за облеклото и за външния вид на учениците при явяване на работа. Към задължителната документация на учениците е и дневник с обозначените теми, изготвени от учителите методици Тони Вързалов, Николай Любенов, инж. Анатолий Парашкевов и определения наставник от фирмата, съгласувано с управителя на фирмата.

Учениците ни ще проведат своето обучение на реално работно място в следните фирми: „СВИЛОЗА ТРАНСПОРТ“ АД, „ДЖИ ВИ КЕЙ ТРЕЙД“ ЕООД, „ФЕНИКС-2“ ООД, „БАНКОВ АУТО“ ООД, „АВТОФРАНС“ ЕООД, „ГАРАНТ АУТО - ЦАНКОВ“ ЕООД, „ЕКСЕЛ“ ООД – за професия „Техник по автотранспортна техника“, „ФАВО“ АД, „МЕБЕЛИ ТЕДИ - 95“ ЕООД – за професия „Техник-технолог в дървообработването“ и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД за професия „Електромонтьор“.

СПГ „Алеко Константинов“ благодари на фирмите, подкрепили идеята да се провежда дуално обучение, и е отворена за нови партньорства. От училището пожелават на младите си възпитаници една успешна учебна година и нека новите възможности, които ще им представят реалните работни места да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда.

„На добър час! Успех и кураж на всички ученици и работодатели!“

 

По информация на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов