• четвъртък, 29 септември 2022
  • 226 преглеждания

УЧИТЕЛ ОТ ПДТГ "ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ" - СВИЩОВ  ЩЕ УЧАСТВА В ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРН

Марияна Любенова – преподавател в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - Свищов, е сред класираните учители по природни науки, които ще преминат обучение от 2 до 8 октомври в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“.
Обучението в ЦЕРН включва лекции, работилници, демонстрации и социални събития. Учителите ще могат да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и да задоволят своя интерес към новостите в науката и техниката.
Преминалите през курсовете могат да допринесат за обогатяване на училищната програма с най-новите достижения в областта на природните науки, инженерните разработки и информационни технологии, както и да подготвят бъдещото поколение физици, изследователи, инженери и учители. Програмата допринася за насърчаване на любознателността и креативността на учениците, мотивиране за по-задълбочено и интересно преподаване на физика в училище, надгражда преподаването с най-новите достижения в областта на природните науки.

Пожелаваме на г-жа Любенова успешна мобилност и много положителни емоции!

По информация на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов