• понеделник, 08 април 2024
  • 472 преглеждания

Стартираха дейностите по благоустройство на парк „Калето“ и едноименната средновековна крепост в Свищов

С проект за 5.9 млн. лева ще бъде благоустроена културно-историческа забележителност в централната част на Свищов. Продължилите цели 6 години целенасочени действия на кмета на Свищов Генчо Генчев и общинската администрация в посока проучване, експониране и социализиране на Средновековна крепост „Калето”, както и на парковата зона около нея вече дават своите резултати. След тригодишно проучване на крепостта и изминатите тежки административни и съгласувателни процедури с НИНКН, в Свищов вече стартират дейностите по благоустройство на градска жизнена среда в местата за обществено ползване на парк „Калето“ и едноименната средновековна крепост.

Още през 2019 г. Община Свищов, със собствено финансиране в размер на 30 000 лв., започна археологически разкопки на средновековната крепост Калето, която е построена по времето на Второто българско царство и е преизползвана по времето на Османската империя. Археологическото проучване на цитаделата се проведе под ръководството на проф. Николай Овчаров. През 2020 г. с общинско финансиране в размер на 30 000 лв. и финансиране от Министерството на културата в размер 17 848 лв. разкопките продължиха, като това проучване беше и най-мащабното. През 2021 г., отново със средства на общината в размер на 10 000 лв., се проведе и финалният етап на разкопките, след който вече нямаше съмнение, че крепостта „Калето“ е обект с ключово значение за историята на България и е изключително важно тя да бъде съхранена и експонирана.

Обследването на обекта създаде предпоставка за по-нататъшни реставрационни дейности и социализиране на парковата зона, което доведе до изготвянето от Община Свищов на инвестиционно-технически проект и търсене на начини за неговото финансиране.

Благодарение силното желание на общинското ръководство да бъде реализиран този проект и усилията, които бяха положени в тази посока, в Свищов вече стартираха дейностите по благоустройство на градска жизнена среда в местата за обществено ползване на парк „Калето“. Проектът, който ще бъде реализиран в няколко етапа, и с който местността ще се превърне в забележителна природно-историческа и туристическа дестинация, ще е на обща стойност 5.9 млн. лв. и се финансира по ЗДБ, със средства за изпълнение на Инвестиционната програма на общината.

Подготвителният етап от дейностите вече започна и включва – благоустройство на градска жизнена среда в местата за обществено ползване и облагородяване на парковото пространство на целия парк „Калето“. С неговото приключване ще се премине към следващия етап, който включва консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на Недвижимата културна ценност/НКЦ/ – Средновековна крепост „Калето”, която е с категория „национално значение”. За реализирането на този етап се очаква допълнително финансиране по Закона за държавния бюджет в размер на 2,5 милиона лева.

В последния етап ще бъде извършен ремонт на двора на намиращата се в близост църква „Свети Димитър”, която също е обект НКЦ. За нейното реставриране Общината изготвя проект за спешен авариен ремонт, належащ за църковната обител, която е в окаяно състояние.

Благоустрояването на парк „Калето“, който се намира в централната част на града и същевременно предлага прекрасна гледка към река Дунав, със сигурност ще превърне историческата местност в любимо място за посетители. С реализирането на мащабния проект, Свищов ще затвърди името си на град с богато културно и историческо наследство, който уверено се превръща в притегателен център за туристите и е повод за гордост за своите жители.