Награждаване:

Удостоена със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 91 на ИК на ОбНС – Свищов от 23.08.1984 г., протокол № 10.

 

Информация:

Мария Константинова Чичикова е родена на 14.01.1925 г. в град София. Завършила е Историко-филологическия факултет на Софийския университет "Климент Охридски", специалност "История", профил "Археология" през 1947 г. Научната си дейност е посветила на изследване на тракийската култура от предримската и римската епоха.

От 1960 г. участва в българо-полските разкопки на римския лагер и ранновизантийски град Нове край град Свищов /като заместник-ръководител до 1975 г./. След смъртта на главния ръководител акад. Д. П. Димитров, тя е ръководител на българската експедиция от 1976 до 1986 г.

Високо ерудирана и изцяло отдадена на изследователската си работа. Мария Чичикова внася съществен принос в изследването на този важен център от долно-дунавската римска провинция. С публикациите си и с участието си в редица международни форуми, тя популяризира древната култура в свищовския край.