• сряда, 13 март 2024
  • 253 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ до Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и до децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. „Б“, ет. *, ап. *

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването лицата Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg