Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, 

 

Електроразпределение Север АД уведомява следното:

 

На 19.04.2024 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: Бившето ДЗС /ТП №11 и ТП №28/, Бетхор /МТП №134/, Маслобойна Габровски /ТП 87/, Агрострой /ТП №115/, Витагрейн /БКТП 141 и плаваща помпа /ТП №9/ във гр. Свищов, площадката на АЕЦ “Белене“.

На 19.04.2024 от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Авксентий Велешки“ от №1 до №23 и от №2 до №14, ул. „Алеко Константинов“ от №21 до №31 и от №24 до №28, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Димитър Ем. Шишманов“ от №10 до №18, ул. „Дунав“ от №2 до №10, ул. „Еделвайс“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Иконом Христо Василев“ от №1 до №6, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Кирил и Методий“ от №1 до №4, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Никола Славков“, ул. „Опълченска“, ул. „Осъм“, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ от №1 до №23, ул. „Подполковник Ем. Чакъров“ от №4 до №26 и от №7 до №21, ул. „Сан Стефано“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Христо Смирненски“ №18, ул. „Цветан Радославов“ №10 и №23, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Шипка“, ул. „Янко Мустаков“, ОУ „Филип Сакелариевич“, ОП „Пазари – Сищов“, Робсов ЕООД, Металснаб България АД, Драгажен флот Истър АД, Слънчо АД, Топливо АД, „Тецеко“ ЕАД, Автогарата, ЖП Гарата и фирми намиращи се на територията на бившата търговия на едро в град Свищов трафопостове с диспечерски номера: ТП 2, ТП3, ТП 4, ТП 7, ТП 14, ТП 20, ТП 72 и ТП 77 Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:30 ч. до 15:00 ч. в районите на Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо АД, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 в град Свищов.

На 19.04.2024 от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Западна индустриална зона /ЗСКИ ЕООД, Фаво, Република, Отводнителна в района на ЗСКИ, бившето СМК/, Свилоза Ярн, Пречиствателна станция или трафопостове със номерация/8, 110, 25, 44, 19, 24, 57, 41, 142, 143/ в гр. Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. в районите на ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю, ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“, ДГ „Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ДГ „Васил Левски”, СУ ”Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад Свобода.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  18.04.2024На вниманието на избирателите!

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се произведат на 09 юни 2024г., Община Свищов уведомява, че съгласно чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс на 17 април 2024г. във фоайето на Община Свищов на адрес – ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на интернет-страницата на Общината на адрес - https://svishtov.bg/izbori-epns-09062024 e обявенa Заповед № 382-РД-01-03/17.04.2024г. на Кмета на община Свищов за образуване на избирателни секции.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс!

  17.04.2024Ще има планово прекъсване на водоподаването на територията на град Свищов

“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул."3-ти март", гр.Свищов, във вторник 16.04.2024 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул."3-ти март", ул."Струма", ул."Георги Матев",  ул."Нове", ул."Цар Борис I", ул."Околчица", ул."Петър Парчевич", ул."Тодор Миланович", ул."Градево", ул."Хан Аспарух", ул."54-ти Мински полк", ул."Христо Ботев", ул."Мусала", ул."Козлодуй" и източната част от ЖК "ДУНАВ".

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.             

 

ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново   

  15.04.2024ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 13 и 14.04.2024 г. (събота и неделя) след 09,00 ч. с дрон. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото“, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.

Третирането ще бъде с препарат ВектоБак 12 АС. При третиране с ВектоБак 12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.

При благоприятни климатични условия, след 19,00 ч. на 13.04.2024 г. (събота) ще се извърши дезинсекционна обработка (пушилка) в гр. Свищов.

  12.04.2024ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми жители на община Свищов,

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишната профилактика на сиренната система на Република България, на 15 април 2024 г. (понеделник) от 09.30 до 16.00 часа, на територията на община Свищов ще бъде извършена профилактика и проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност, чрез задействането на сиренните уредби.

Сирените ще бъдат задействани краткотрайно, само и единствено с цел проверка и профилактика!

Уверяваме гражданите, че няма място за притеснения и молим да запазят спокойствие!

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  11.04.2024Ще има планово прекъсване на водоподаването на територията на община Свищов

“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул."3-ти март", гр.Свищов, във вторник 09.04.2023 г. от 8:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването по ул."3-ти март", ул."Струма", ул."Георги Матев",  ул."Нове", ул."Цар Борис I", ул."Околчица", ул."Петър Парчевич", ул."Тодор Миланович", ул."Градево", ул."Хан Аспарух", ул."54-ти Мински полк", ул."Христо Ботев", ул."Мусала" ,ул."Козлодуй" и източната част от комплекс "Дунав".

Извиняваме се за възникналите неудобства. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.   

                         

“ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново

  08.04.2024Започна записването за 61-то издание на традиционния Турнир по футбол на малки врати в Свищов

Община Свищов и ОФК „Академик“ организират 61-я традиционен Турнир по футбол на малки врати. Турнирът ще се проведе от 16 април 2024 г., на игрището на Спортен комплекс „Свищов“, в крайдунавския град.

Всички желаещи отбори могат да заявят своето участие до 12 април на тел.: 0897/ 856 521; 0897/ 957 997.

Техническата конференция ще се проведе на 15 април от 17.00 часа, в Спортен комплекс „Свищов“, гр. Свищов.

  03.04.2024СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на изкопни дейности за подмяна на водопровода на ул. „Трети март“, Ви уведомяваме, че от 27 март 2024 г. (сряда) от 8,00 часа ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в северната част на платното.

Ремонтните работи ще започнат от кръстовището с улица „Студентска”.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

                                                                  

Община Свищов                  

  25.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Фейме Н*** Абилова

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Фейме Н*** Абилова, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 278-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Никола Д. Петков“ № *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповед № 278-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  22.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и до децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 277-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. „Б“, ет. *, ап. *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 277-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  22.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Веселин М*** Захариев, Десислава В*** Димитрова, Даниел В*** Луканов и Ванесия Н*** Цокова

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Веселин М*** Захариев, Десислава В*** Димитрова, Даниел В*** Луканов и Ванесия Н*** Цокова, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 276-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 276-РД-01-03/22.03.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  22.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Фейме Н*** Абилова

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Фейме Н*** Абилова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Никола Д. Петков“ № *.

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването Фейме Н*** Абилова може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  13.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и до децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим и децата Юри И*** Йорданов и Анатоли И*** Йорданов чрез законните им представители – Галя М*** Тошева и Илиан Й*** Йосифов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. „Б“, ет. *, ап. *

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването лицата Борислав Г*** Драганов, Илиан Й*** Йосифов, Галя М*** Тошева, Раим С*** Раим могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg

  13.03.2024СЪОБЩЕНИЕ до Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Алеко Константинов“ № *.

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването лицата Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  13.03.2024НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГЕДИЯТА В РЕКА ЛИМ

Фондация "Ангели от Лим" и Община Свищов обявяват ученически конкурс за разработване на есе, който се организира в памет на дванадесетте деца от община Свищов, загубили живота си във водите на река Лим преди 20 години.

Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентна комисия. Проверката на творбите ще е анонимна, т.е. след оценяване и класиране ще се разкрива информацията за авторите. Оценката ще се формира от посочените критерии.

Ще бъдат отличени класираните участници от първо до трето място. По преценка на организаторите могат да бъдат връчени допълнителни награди.

Резултатите ще бъдат оповестени на интернет страниците на Община Свищов- https://www.svishtov.bg/ и отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/, а авторите на наградените есета ще бъдат поканени да представят своите творби на специално събитие, което ще се проведе на 09.04.2024 година.

Текстовете на отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/.

Условия за участие:

- Допустими за участие в състезанието са ученици от 8 до 12 клас вкл.;

- Творбите задължително следва да са авторски труд;

- Есетата следва да са разработени конкретно за настоящия ученически конкурс, т. е да не са подавани за участие в други конкурси и състезания;

- Ученикът избира една от двете предложени теми и развива есе върху различните аспекти на проблема.

Теми:

* Безопасността на пътя – отговорност на малки и големи

* „Няма нищо по-опасно от пълната безопасност“ (Уилям Бъроуз)

Изисквания към есето:

- Изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства;

- Теза, съответстваща на формулирания проблем;

- Подходяща аргументация;

- Логически последователни и смислово обвързани композиционни части;

- Прилагане на лексикална, граматична, правописна и пунктуационната норма.

Технически изисквания:

- Обем: до 2 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal

Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

Изпращане:

Есетата да бъдат изпращани на e-mail: konkursi@svishtov.bg под формата на прикачен файл. Всеки участник има право да участва само с една творба.

Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Информация за участника:

Ученик………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Клас ………………, училище………………………………………………………………...

адрес на училището…………………………………………………………………………..

телефон за контакт…………………………………………………………………………..

Срок за изпращане на есетата: до 22.03.2024

  22.02.2024Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 23.02.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Бившето ДЗС /ТП№11 и ТП№28/, Бетхор /МТП№134/, Маслобойна Габровски /ТП87/, Агрострой /ТП№115/, /Витагрейн/ БКТП 141 и плаваща помпа /ТП №9/ в гр. Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  22.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Иван П*** Христов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Иван П*** Христов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 173-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната му регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 12, вх. „В“, ет. *, ап. *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 173-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Владислав И*** Димитров

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Генади И*** Илиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 172-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната му регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес в с. Вардим, общ. Свищов, ул. „Четиринадесета“ № *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 172-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Генади И*** Илиев

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Генади И*** Илиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 171-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната му регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 74, вх. „Ж“, ет. *, ап. *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 171-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 170-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация от имот с административен адрес в гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 8, вх. „Б“, ет. 1, ап. 1.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 170-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Асан А*** Асанов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Асан А*** Асанов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 169-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната му регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес в гр. Свищов, Бараки „Вежен“ № 19.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповед № 169-РД-01-03/21.02.2024г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.02.2024Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 21.02.2024 от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“ /бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал/, района на „Устрем” ООД в град Свищов.

На 21.02.2024 от 13:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: улица „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, улица „Черни връх“, ДГ ”Радост”, улица „П. Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А ,64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, улица Хемус, СУ „Цветан Радославов”, к-с „Симеон Ванков“, ДГ „Слънчо”, улица „Черни Връх“ 72 в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  20.02.2024Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 19.02.2024 от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Аксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА ”Д. А. Ценов”, Военен Клуб, бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 в град Свищов.

На 19.02.2024 от 13:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. “Неофит Рилски“, ул. “П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27 юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ДГ ”Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзарх Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Стамболов“, ДГ ”Васил Левски”, СУ ”Николай Катранов”, ПДТГ ”Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад Свобода в град Свищов.

На 20.02.2024 от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, част от ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, ТИХ ”Асен Златаров”, част от ул. „3-ти март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4, част от ул. „Градево“ в град Свищов.

На 20.02.2024 от 13:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ДГ ”Калина Малина”, ул. “Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, БКС, СПГ ”Алеко Константинов”, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, част от СУ „Николай Катранов”, част от ул. „33-ти Свищовски полк“, ул. „Александър Божинов“, ул. „Средна гора“, част от ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“, СПГ ”Алеко Константинов”, частните лекарски кабинети във МБАЛ „Д-р Д. Павлович“, МБАЛ ”Д-р Д. Павлович“, Пожарната, част от ул. „Люлин“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Паничков“, част от ул. „Григор Стоянов“, ул. „Никола Петков“, част от ул. „Трети Март“, част от ул. „Цар Освободител“, някои обекти в района на площад Свобода , магазин БИЛЛА в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  19.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Владислав И*** Димитров

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Владислав И*** Димитров, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в с. Вардим, общ. Свищов, улица „Четиринадесета“ № *.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес на който е адресната регистрация на горепосоченото лице.

В тридневен срок от съобщаването Владислав И*** Димитров може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  14.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Иван П*** Христов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Иван П*** Христов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Симеон Ванков“ № 12, вх. „В“, ет. *, ап. *.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес на който е адресната регистрация на горепосоченото лице.

В тридневен срок от съобщаването Иван П*** Христов може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  14.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Генади И*** Илиев

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Генади И*** Илиев, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Патриарх Евтимий“ № 74, вх. „Ж“, ет. *, ап. *.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес на който е адресната регистрация на горепосоченото лице.

В тридневен срок от съобщаването Генади И*** Илиев може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  14.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Асан А*** Асанов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Асан А*** Асанов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, Бараки „Вежен“ № *.

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването Асан А*** Асанов може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  14.02.2024СЪОБЩЕНИЕ до Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов и Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов, и Гюрсел Х*** Юсеинов за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Симеон Ванков“ № 8, вх. „Б“, ет. *, ап. *.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес на който е адресната регистрация на горепосочените лица.

В тридневен срок от съобщаването Айденис Х*** Юсеинов, Нурджан Х*** Юсеинов, Неждет Х*** Юсеинов, Сюлейман Х*** Юсеинов и Гюрсел Х*** Юсеинов могат да представият възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.

  14.02.2024ВСЯКА СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ТРЯБВА ДА СИ ИЗБЕРЕ УПРАВИТЕЛНЕН СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛ), КАКТО И КАСИЕР

Община Свищов уведомява всички собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, че съгласно изискванията на Закона за управление на етажната собственост, задължително за всяка сграда в режим на етажна собственост следва да има избран управител/управителен съвет, контрольор/контролен съвет и касиер.

Председатели на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, че във връзка с въвеждането на Единен централизиран регистър на етажната собственост е необходимо да предоставят в писмен вид следната актуална информация:

Име, телефон и електронна поща на членовете на управителния съвет (управителя) или на професионалния управител-търговец, избран по реда на чл. 19, ал. 8 от Закона за управление на етажната собственост; на членовете на контролния съвет (контрольора) и на касиера;

размерът на определените ежемесечни вноски за фонд "Ремонт и обновяване";

заверено копие „вярно с оригинала“ на протокол за проведения избор на управителното тяло и определяне размера на дължимите вноски фонд "Ремонт и обновяване".

В сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, в които няма избрани ръководни органи и/или не е определен размер на ежемесечната вноска за фонд "Ремонт и обновяване", е необходимо да се свика и проведе общо събрание за определянето им, след което информацията да се предостави в Общината.

Нужната информация се предоставя в срок до 31.05.2024 година в Информационния център на Община Свищов.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  12.02.2024Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 08.02.2024 от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: част от абонатите на ТП 11 Овча могила.

На 09.02.2024 от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: част от абонатите на ТП 3 Драгомирово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  08.02.2024Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 22.01.2024 - 26.01.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: различни части от ТП 6, ТП 8 и ТП 11 Горна Студена, село Горна Студена.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

 

 

 

  19.01.2024Градска библиотека – Свищов няма да приема читатели през месец януари 2024 година

Уважаеми жители на община Свищов,

 

Уведомяваме Ви, че през месец януари 2024 година Градска библиотека – Свищов няма да работи, поради административни причини. Всички читатели могат да посетят библиотеката в последните работни дни на тази година.

На всички Вас и Вашите семейства желаем светли празници!

  22.12.2023СЪОБЩЕНИЕ до Асен А. Салтиров, Николай М. Николов, Пламен З. Стефанов, Стелиан М. Николов, Стела Б. Иванова, Лиляна Б. Боянова, Алтънай Ю. Николаев и Детелин Д. Христов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Асен А*** Салтиров, Николай М*** Николов, Пламен З*** Стефанов, Стелиан М*** Николов, Стела Б*** Иванова, Лиляна Б*** Боянова, Алтънай Ю*** Николаев и Детелин Д*** Христов и Емир П*** Златков чрез законния му представител Пламен З*** Стефанов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1592-РД-01-03/07.12.2023г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация от имот с административен адрес в с. Драгомирово, община Свищов, ул. „Трета“ № 149.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението ѝ.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес, в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Заповед № 1592-РД-01-03/07.12.2023г. на Кмета на община Свищов е обявена във фоайето на административната сграда на ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на сайта на Община Свищов - https://www.svishtov.bg/dokumenti-po-grao.

Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  08.12.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 11.12.2023 - 15.12.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: част от ул. „Трети март“ и ул. „Христо Ботев“, част от ул. „Христо Бръчков“, ул. „33-ти Свищовски полк“ от №104 до №106, ул. „Мир“ №2, част от абонатите от ТП 75, ТП 32 и ТП 52.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  08.12.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 27.11.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: ул. „Патриарх Евтимий“ от №18 до №74, ул. „Черни връх“ от №7 до №30, ул. „33-ти Свищовски полк“ от №104 до №106, ул. „Мир“ №2,част от ул. „Христо Ц. Бръчков“ част от абонатите от ТП 39, ТП 79, ТП 75, ТП 97, ТП 52 и ТП 99.

 

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  24.11.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 20.11.2023 - 24.11.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: част от ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“, ул. „Патриарх Евтимий“ от №18 до №74, ул. „Рила“ от №2 до №10 и ул. „Черни връх“ от №7 до №58, ул. „33-ти Свищовски полк“ от №104 до №106, ул. „Мир“ №2 част от абонатите от ТП 85, ТП 39, ТП 79, ТП 83, ТП 97, ТП 52 и ТП 99.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  21.11.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 13.11.2023 - 17.11.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми юни“, част от ул. „Алеко Константинов“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Йоан Екзарх“, ул. „Григор Начович“,ул. „Кирил Д. Аврамов“ №10, част от ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“, абонатите от ТП 38, ТП 45,Т П 105, ТП 1, ТП 85.

На 13.11.2023 от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Апостол Конкович‘‘, ул. „Георги Катранов“, ул. „Кирил и Методий‘‘, ул. „Васил Друмев‘‘, ул. „Климент Охридски‘‘, ул. „Киряк Цанков‘‘ от №78 до №92 и от №103 до №143, ул. „Неофит Бозвели‘‘ №12, 14, 19, 21 , ул. „Петко Р. Славейков‘‘ от №1 до №11 и от №2 до №4, ул. „Плевенско шосе‘‘ № 2, абонатите от ТП 78 гр. Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  10.11.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 10.11.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми Юни“, част от ул. „Алеко Константинов“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Йоан Екзарх“, ул. „Григор Начович“ и ул. „Кирил Д. Аврамов“ №10 абонатите от ТП 38, ТП 45 и част от ТП 105.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  09.11.2023ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми жители на община Свищов,

Информираме Ви, че регионалният тест за клетъчно разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT ще бъде проведен от 12.00-12.30 часа на 15.11.2023 г., а националният тест на територията на цялата страна ще се проведе от 12.00-12.30 часа на 29.11.2023 г. Тестовото съобщение се очаква да бъде получено на мобилните устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при включен бузшумен режим на устройството.
 

-------------------------------

ПРЕСЦЕНТЪР - ОБЩИНА СВИЩОВ

  07.11.2023На 3 ноември ще се проведе публично обсъждане на Националната карта на социалните услуги в Свищов

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Наредбата за планиране на социалните услуги, на 03.11.2023 година от 15.00 часа, в голямата зала на ЦСРИ, намиращ се в УЧ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов, ще се проведе публично обсъждане на Националната карта на социалните услуги и по-конкретно на тези на общинско ниво, включени в предложението на Картата.

Заповядайте!

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  02.11.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 02.11.2023 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: село Хаджидимитрово - ДИЗМАТ ЕООД и ФОДЪР КОМЕРС ООД, трафопостове с диспечерски номера ТП 7 и ТП11.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  01.11.2023Съобщение във връзка с премахването на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс, в изпълнение на Заповед №1154 РД – 01- 03 от 20.09.2023 г. на кмета на община Свищов, напомням на всички представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в община Свищов, че в 7-дневен срок след изборния ден са задължени да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл.472, ал.1 от Изборния кодекс.

 

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА

Секретар на община Свищов

  31.10.2023На вниманието на избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016

 

Напомняме на избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016, че в изборния ден 29 октомври, ще могат да упражнят своя вот в сградата на СУ „Николай Катранов“. Преместването на избирателните секции, които се помещаваха в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се наложи, поради извършване на ремонтни дейности в сградата. Избирателни секции 012, 013, 014, 016 ще бъдат разположени на първия етаж в СУ „Николай Катранов“.

  27.10.2023Във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха

Уважаеми жители на Община Свищов,

Уведомяваме Ви, че предвид загрижеността ни за опазване на здравето на хората и околната среда, както и нарасналото обществено безпокойство във връзка със зачестилите в последните дни случаи на замърсяване и влошаване качеството на въздуха, Община Свищов отправи искане за незабавни действия от страна на компетентните институции – МОСВ и РИОСВ-Велико Търново за установяване причините и предотвратяване на замърсяването.

За резултатите от извършените проверки и предприетите действия, ще Ви информираме своевременно.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  15.10.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 19.09.2023 от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Западна индустриална зона /Фаво АД, Аквалон-АМ ООД, Недиком ООД, Металснаб България АД/ или трафопост №57 в гр. Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч. в районите на Свищов: Западна индустриална зона /Български бетонни елементи ЕАД, Фаво АД, Соларид Плевен ЕООД, Среден Дунав-клон Плевен Напоителни системи ЕАД, Балджиев ООД, Аквалон-АМ ООД, Недиком ООД, Технолес-Александров ЕООД, Металснаб България АД, Водстрой ВТ АД/, Е. Миролио ЕАД, Пречиствателна станция /ВиК Йовковци ООД/ или трафопостове със номерация /8 ,110 ,103 ,25 ,44 ,102 ,18 ,19 ,24 ,57 , 41 , 142 , 143/ в гр. Свищов.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  18.09.2023СЪОБЩЕНИЕ до Калина С*** Шевкирова, Изгора С*** Ангелова, Елизабет П*** Николаева, Милко Г*** Руменов, Илия Й*** Желязков

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Калина С*** Шевкирова, Изгора С*** Ангелова, Елизабет П*** Николаева, Милко Г*** Руменов, Илия Й*** Желязков, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1071-РД-01-03/07.09.2023г. на Кмета на община Свищов за заличаване на адресната им регистрация както следва:

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Калина * Шевкирова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ № 2, ет. *, ап. *;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Изгора * Ангелова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Кириак А. Цанков“ № *;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Елизабет * Николаева от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Кириак А. Цанков“ № *;

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Милко * Руменов от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Подполк. Е. Чакъров“ №*;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Илия * Желязков от имот с административен адрес - гр. Свищов, ул. „Подполк. Е. Чакъров“ № *.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 1071-РД-01-03/07.09.2023г. на Кмета на община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

https://www.svishtov.bg/upload/images/docs/edae280b4f8c62d57855c75a4a9b63ea.pdf

  07.09.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 05.09.2023 г. от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на община Свищов: село Горна Студена.

На 05.09.2023 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Алеково и село Александрово, трафопостове с диспечерски номера ТП 1, ТП 2 и ТП 3 село Александрово и ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10 и ТП 11 село Алеково.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на община Свищов: западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  04.09.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 04.09.2023 г. от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: село Горна Студена, трафопостове с диспечерски номера ТП 1, ТП 3, ТП 6, ТП 8, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 14, ТП 15.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  01.09.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 24.08.2023 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Апостол Конкович“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Киряк Цанков“ от №78 до №92 и от №103 до №143, ул. „ Неофит Бозвели“ №12,14,19,21, ул. „Петко Р. Славейков“ от №1 до №11 и от №2 до №4, ул. „Плевенско шосе“ № 2 абонатите от ТП 78 гр. Свищов.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  24.08.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 23.08.2023 от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: ул. „Витоша“, ул. „Черни връх“ от №11 до №32, ул. „Бачо Киро“ №5, част от абонатите от ТП 97 град Свищов.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  22.08.2023Доклад на Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, определена с Решение №1042/31.05.2023 г., Прот. №72 на Общински съвет – Свищов да проведе процедурата по изготвяне на предложения за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд гр. Велико Търново и Протокол от публично изслушване на допуснатия кандидат за съдебен заседател

Доклад на Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, определена с Решение №1042/31.05.2023 г., Прот. №72 на Общински съвет – Свищов да проведе процедурата по изготвяне на предложения за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд гр. Велико Търново

 

Протокол от публично изслушване на допуснатия кандидат за съдебен заседател

 

  18.08.2023СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общински съвет – Свищов, на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, публикува Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново за мандат 2024 г. – 2028 г., заедно с техните автобиографии и мотивационни писма:

 

1. Деница Михайлова.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 16.08.2023 г., от 15.30 часа, в сградата на Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2, стая №13, Общински съвет – Свищов.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Свищов становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “НУГПОРС”: …………/п/…………..

                                                              /Елена Александрова/

 

Автобиографии и мотивационни писма

  01.08.2023О Б Я В А

За възможностите за заявяване на участие в дейности по залавяне на безстопанствени кучета за кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените животни

На основание чл. 8, ал. 2 на Наредба №4/01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомявам заинтересованите лица, че е дадена нормативна възможност граждани – доброволци да подават заявления за участие в дейности по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4/01.02.2021 г.: залавяне на безстопанствени къчета за кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените животни.

С цел гарантиране опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание се изисква доброволците да притежават удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.

Всеки гражданин може да заяви желанието си да бъде включен в екип за залавяне на безстопанствени кучета на общината като подаде заявление на ел. поща: obshtina@svishtov.bg или на хартиен носител в деловодството на общината: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

За да бъде регистрирано, заявлението трябва да съдържа всички елементи на официален документ, в т.ч. трите имена на доброволеца, адрес, телефон за контакт, цел /за включване в екип по залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Свищов/ и подпис. Към заявлението се прилага удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.

Община Свищов осигурява екип за залавяне, съгласно сключен договор №94-Д-380/21.04.2023 г. с Ветеринарна клиника №18-91-046 на Сдружение „Германо-българска помощ за животните“ гр. Русе за възлагане на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета. Екипът се ръководи и контролира от ветеринарен лекар. Ветеринарномедицинската обработка на животнище се осъществява в горепосочената клиника в гр. Русе.

Служител на Община Свищов своевременно ще уведомява доброволците, подали заявление за участие в дейността, за времето и мястото на изпълнение.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

  31.07.2023СЪОБЩЕНИЕ

 До Светозар Ц*** Гергинов

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Светозар Ц*** Гергинов, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 888-РД-01-03/26.07.2023г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната му регистрация по постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 9, с. Овча могила, общ. Свищов.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Екземпляр от Заповед № 888-РД-01-03/26.07.2023г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованото лице в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  27.07.2023ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА, ЧЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ №1042/31.05.2023 Г., ПРОТ. №72 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ДО 28 ЮЛИ 2023 ГОДИНА

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в Община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел Актуално, подраздел Съобщения:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 28.07.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, подават в деловодството на Общински съвет – Свищов документите по т. 2., към които прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Свищов да се обръща за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 

Телефон за допълнителна информация:

0631 68 103 – Общински съвет – Свищов

 

д-р Кристиян Кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели

  30.06.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Свищов: ул. „Княз Борис Първи“ №2, ул. „Петър Парчевич“ №2, ул. „Бачо Киро“ №3, ул. „Патриарх Евтимий“ от №66 до №70, ул. „Цар Освободител“ от №73 до №75, ул. „33-ти Свищовски Полк“ от №2 до №33, ул. „Сава Пенев“ от №1 до №10, ул. „Хан Крум“ от №8 до №16, ул. „Христаки Павлович“ от №1 до №15, абонатите от ТП 76 и ТП 63 град Свищов.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  13.06.2023НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ФИРМИ

Уважаеми граждани,

На основание информация, предоставена от Железопътна секция Горна Оряховица, Ви уведомяваме, че с цел смяна на съществуващата прелезна настилка от дървени траверси с еластична – тип “STRAIL и необходимост от пълното прекъсване на движението на ППС, ще бъде направен цялостен ремонт на железопътни прелези в района на Община Свищов както следва:

 • На жп прелез на км 1+050 в междуградието Свищов – Ореш, по път от уличната мрежа на град Свищов, водещ към индустриалната зона и завод за бетонни елементи (от ул. „Отец Паисий“ към индустриалната зона в района на жп прелеза), за период от 4 дни, от 18.00 часа на дата 16.06.2023 г. до 18.00 часа на дата 19.06.2023 г. За предстоящия ремонт е съставен проект за ВОБД с места на поставената сигнализация, като поради липса на алтернативен обходен маршрут ще бъде направена организация, на място да присъстват денонощно хора с готовност за реагиране при евентуална необходимост от преминаване през прелеза на автомобили със специално значение;
 • На жп прелез на км 21+288 в междуградието Ореш – Морава по 24-та жп линия Свищов – Троян, се налага пълно прекъсване на движението на ППС по път от уличната мрежа на с. Драгомирово, водещ към полски имоти, за период от 4 дни, от 18.00 часа на дата 20.06.2023 г. до 18.00 часа на дата 23.06.2023 г. Съставен е проект за ВОБД с места на поставената сигнализация, като алтернативен обходен маршрут има на 60-70 метра от прелеза, от страна гара Ореш.

Проектите за ВОБД са съгласувани с ОД на МВР – Сектор ПП В. Търново.

Организацията на движението и сигнализирането с пътни знаци ще бъдат извършени от Железопътна секция Горна Оряховица, като отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация ще бъде технически ръководител на обекта, назначен със заповед от ЖПС Горна Оряховица.

След полагането на еластичните прелезни настилки, ще бъде намалена значително шумо-, електро- и виброизолацията в района на прелеза, както и ще бъде осигурена комфортна среда при преминаване на пътните превозни средства.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  12.06.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 12.06.2023 г. - 16.06.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Свищов: ул. „Княз Борис Първи“ №2, ул. „Петър Парчевич“ №2, ул. „Бачо Киро“ №3, ул. „Патриарх Евтимий“ от №66 до №70, ул. „Цар Освободител“ от №73 до №75, ул. „33-ти Свищовски Полк“ от №2 до №33, ул. „Сава Пенев“ от №1 до №10, ул. „Хан Крум“ от №8 до №16, ул. „Христаки Павлович“ от №1 до №15, абонатите от ТП 76 и ТП 63 град Свищов.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  09.06.2023ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в Община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел Актуално, подраздел Съобщения:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 23.06.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново, подават в деловодството на Общински съвет - Свищов документите по т. 2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Свищов да се обръща за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 

д-р Кристиян Кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели

  09.06.2023При благоприятни метеорологични условия на 9 юни ще се извърши третиране срещу комари в района на Свищов и Вардим

Уважаеми жители на община Свищов,
 
Във връзка с мерките за  борбата срещу комарите, Ви уведомяваме, че утре вечер, на 9 юни 2023 г., при благоприятни метеорологични условия, в района град Свищов и село Вардим ще се извърши третиране срещу комари с наземна техника, посредством използване на генератор за топъл аерозол /пушилка/.
    
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  08.06.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 07.06.2023 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: село Царевец трафопостове с диспечерски номера ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 12, ТП 13/ГЛОБУЛ/, ТП 14 /КЕМАПУЛ/ .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на Свищов: село Алеково, село Александрово, село Горна Студена, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Козловец, село Хаджидимитрово и село Совата.

На 08.06.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Свищов: село Ореш, обекти, намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум / трафопостове с номера: ТП 54, ТП 67, ТП 104, ТП 107, ТП 112, ТП 144 град Свищов; ТП 1, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП9, ТП 10, ТП 11, ТП 13, ТП 14, ТП 15, ТП 16 и ТП 17/Глобул/ село Ореш.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

  07.06.2023Обявени са резултатите  от първо класиране за приема в първи клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че са обявени резултатите  от първо класиране за приема в първи клас.

От 5 юни до 09 юни  2023 година включително  класираните деца могат да бъдат записани в съответните училища, в които са приети, съгласно графика на дейностите за прием в първи клас, в общинските училища на територията на град Свищов, за учебната 2023- 2024 година.

За повече информация: https://obrazovanie-sv.bg/publikuvani-sa-rezultatite-ot-parvo-klasirane-za-priema-v-parvi-klas/

  05.06.2023ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 22.05.2023 г. (понеделник) след 06,00 ч. със самолет. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващ ден с благоприятни климатични условия.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото“, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.

Третирането ще бъде с препарат ВектоБак 12 АС. При третиране с ВектоБак 12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.

При благоприятни климатични условия, след 24.05.2023 г. ще се извърши втора обработка на тревните площи на обществени места, паркове и детски площадки срещу кърлежи и бълхи.

Молим гражданите да се съобразяват с указателните табели на наземно третираните площи и спазват посочения на тях карантинен срок!

  17.05.2023Ограничителни мерки на ЕС

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или  забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

 

I. Ограничителни мерки на Европейския съюз са дипломатически

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност;
 • опазване на мира;
 • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;
 • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

 • правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики;
 • образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики;
 • групи или организации, например терористични групи
 • лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н.

Целта на всяка ограничителна мярка следва да бъде ясно заявена и да съответства на цялостната стратегия на Съюза в съответната област.         

Република България като държава членка на Европейския съюз има задължението да прилага ограничителните мерки, приети от Съвета на Европейския съюз чрез издадени решения (по член 29 от Договора за Европейския съюз) и регламенти (по член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Ограничителните мерки на ЕС, които Съюзът включва в европейския правен ред чрез решения и регламенти, са задължителни в своята цялост за държавите членки на ЕС и техните граждани и прилагането им обхваща:

 • територията на Европейския съюз, включително територии където се прилагат достиженията на правото на ЕС;
 • държавните и общински органи на управление на държавите членки на ЕС;
 • въздухоплавателните и плавателни съдове на държавите членки на ЕС;
 • гражданите на държавите членки на ЕС;
 • дружества и други юридически лица, образувания и организации, създадени или учредени в съответствие със законодателството на държавите членки на ЕС и осъществяващи дейност на територията на ЕС, както и където е приложимо европейското законодателство;
 • стопанска дейност и професионални дейности, извършвани изцяло или частично на територията на ЕС.

Задължение и отговорност на всички държавни и общински органи на Република България, както и на заинтересованите дружества и физически лица е да бъдат информирани и да изпълняват решенията и регламентите на Съвета на ЕС относно ограничителните мерки.

 

II. Правна рамка на ограничителните мерки на ЕС

2.1. Европейска правна рамка

Правното основание на ограничителните мерки на ЕС е член 29 от Договора за Европейския съюз и член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В член 29 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че Съветът може да приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество, включително ограничителни мерки.

В член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда възможност Съветът да приема ограничителни мерки по отношение на физически или юридически лица, недържавни групи или образувания, или да приема мерки, предвиждащи прекъсването или ограничаването, изцяло или частично, на икономическите и финансови отношения с една или няколко трети страни, въз основа на решение по член 29 от ДЕС.

Ограничителните мерки на ЕС се прилагат чрез:

 • Регламенти на Съвета на Европейския съюз;
 • Решения на Съвета на Европейския съюз.

Актуалните правни актове на ЕС (решения и регламенти), с които се налагат ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица, могат да бъдат намерени на интернет страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до правните актове на ЕС и на български език.

           

2.2. Национална правна рамка

 • Конституция на Република България;
 • Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 •  
 • Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

 

III. Информация за ограничителните мерки на ЕС

 • Електронна карта на ограничителните мерки на ЕС

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС се съдържа в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Картата включва всички видове ограничителни мерки и съдържа директни връзки към актуалните правни актове и насоки за прилагане, както и предоставя изчерпателен механизъм за търсене и подробни обяснения на действащите ограничителни мерки.

 • Консолидиран списък на финансовите ограничителни мерки

 

 • TARIC database

TARIC database е многоезична база данни на Европейската комисия за всички ограничителни мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство.

 В базата данни може да бъде направена справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  към Европейската комисия.

Консултационен модул за България:

https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG

                       

 • Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/bg/pdf

 

 • Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/bg/pdf

 

 • Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/

 

 • Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#frequently-asked-questions

 

 • European Commission whistleblower tool

Споделянето на информация за нарушения на ограничителните мерки на ЕС може да увеличи тяхната ефективност. Инструментът за сигнализиране на нередности на Европейската комисия може да се използва от гражданите за докладване на минали, текущи или планирани нарушения на ограничителните мерки, както и за опити за заобикаляне на ограничителните мерки.

Повече информация относно Whistleblower tool може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия.

Допълнителна информация относно ограничителните мерки на ЕС може да бъде намерена на интернет страниците на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз. 

 

III. Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС 

3.1. Състав на Координационната група и национален координатор

Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г. (РМС № 789/2022 г.)

Поименният състав на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е определен със Заповед № Р-62 от 27.03.2023 г. на министър-председателя. В заповедта са определени председателя, заместник-председателите и членовете на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Председателят на Координационната група е национален координатор по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Национален координатор е г-жа Людмила Петкова - заместник-министър на финансите.

3.2. Функции на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

Функциите на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС са определени в т. 5 от РМС № 789/2022 г., а именно:

 • Разглежда въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки;
 • Обсъжда въпроси, свързани с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на ограничителните мерки и дерогациите по тях;
 • Обсъжда и решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от една институция.

3.3. Правила за работата на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС (предстои да бъдат приети) – линк към правилата

  02.05.2023СЪОБЩЕНИЕ

До Ашкън А*** Мехмедов, Илка Й*** Мехмедова, Арзу А*** Ахмедова, Свилен А*** Михайлов, Георги Ц*** Георгиев, Никола П*** Димитров, Ваня М*** Еминова, Моника Х*** Михайлова, Росен С*** Тотев и

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ашкън А*** Мехмедов, Илка Й*** Мехмедова, Арзу А*** Ахмедова, Свилен А*** Михайлов, Георги Ц*** Георгиев, Никола П*** Димитров, Ваня М*** Еминова и чрез нея непълнолетните й деца Моника Х*** Михайлова и Росен С*** Тотев, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 219-РД-01-03/21.03.2023г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната им регистрация както следва:

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Ашкън Мехмедов, Илка Мехмедова и Арзу Ахмедова от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 79, ет. 3, ап. 15;

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Свилен Аспарухов от имот с административен адрес – с. Морава, общ. Свищов, ул. „Климент Охридски“ № 6;

Адресната регистрация по настоящ адрес на Георги Георгиев от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 6, вх. „Д“, ет 4, ап. 11;

Адресната регистрация по постоянен адрес на Никола Димитров от имот с административен адрес – гр. Свищов, ул. „Дядо Димитър Паничков“ № 1.

Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Ваня Еминова и по настоящ адрес на Моника Михайлова и Росен Тотев от имот с административен адрес - гр. Свищов, ул. „Авксентий Велешки“ № 7;

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 219-РД-01-03/21.03.2023г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  21.03.2023На вниманието на избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016

В изборния ден – 2 април 2023 година, избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016 ще могат да упражнят своя вот в сградата на СУ „Николай Катранов“. Преместването на избирателните секции, които се помещаваха в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се налага, поради извършване на ремонтни дейности в сградата. Избирателни секции 012, 013, 014, 016 ще бъдат разположени на първия етаж в СУ „Николай Катранов“.

Актуална информация за избирателите, относно изборите за народни представители на 2 април 2023 година се публикува на сайта на Община Свищов www.svishtov.bg, раздел „Актуално“, подраздел „Избори НС“, секция „Избори НС 02.04.2023“.

  08.03.2023ОБЯВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги по отношение на разработване на Национална карта на социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги (чл. 37 – чл. 43), Община Свищов изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по утвърдени от Агенция за социално подпомагане структури.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок, предоставяме на Вашето внимание проекти за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво с необходимите приложения, които можете да откриете в секция „Актуално“, раздел „Документация“, подраздел „Други“, в сайта на Община Свищов - https://svishtov.bg/drugi

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени в срок до 29.03.2023 година, включително, по следния начин:

- по електронен път на е-mail – os_sd@abv.bg;

- в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Ц. Церковски” № 2, стая 41, телефон 0631/ 60285.

 

Д-р Генчо Генчев

Кмет на Община Свищов

  27.02.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 20.02.2023 - 24.02.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: част от ТП 39 Свищов, ул. „Черни връх“ от №1 до №9 и от №2 до №16, ул. „Люлин“ от №21 до №25 в град Свищов.

На 20.02.2023 от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: част от ТП 78 Свищов, ул. „Апостол Конкович“ от №1 до №15 и от №2 до №46, ул. „Васил Друмев“, ул. „Кирил и Методий“ от №6 до №46 и от №3 до№19 и част от ул. „Климент Охридски“ в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  20.02.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 16.02.2023 - 17.02.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: част от ТП 39 Свищов, ул. „Черни връх“ от №1 до №9 и от №2 до №16, ул. „Люлин“ от №21 до №25 в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  15.02.2023Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация организира приемна в Свищов

Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация във Велико Търново Ваня Ризова организира приемна за гражданите от Община Свищов. Приемната ще се състои на 17 февруари 2023 г. /петък/ от 11:30 до 13:00 часа в Гербовата зала на Община Свищов.

Тази комисия е независим специализиран държавен орган за предотвратяване и защита от всякакъв вид дискриминация, за осигуряване на равенство на възможностите. В съответствие с целите на Закона за защита от дискриминация, Комисията инициира и търси активно и системно сътрудничество в изпълнение на държавната антидискриминационна политика.

  14.02.2023СЪОБЩЕНИЕ

От 13.01.2023 г. в Община Свищов стартира кампанията за събиране на Местни данъци и Такса битови отпадъци.

  11.01.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 11.01.2023 от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: с. Горна Студена в районите на ТП № 2, ТП №4 и КТП Асфалтова база.

На 11.01.2023 от 12:00 ч. до 12:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб, бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 в град Свищов.

На 11.01.2023 от 10:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 7 село Алеково кл. Б в село Алеково.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  10.01.2023Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 15.12.2022 от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: село Горна Студена.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 14:00 ч. до 14:30 ч. в районите на: село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  14.12.2022СЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ съобщава на всички заинтересовани лица, че с протоколи /2 бр./ от 09.12.2022 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ в землището на на гр. Свищов, представляващи : к.е. 3 /имот по КК 65766.10.9/ и к.е. 2 /имот по КК 65766.10.10/, местност „Царева нива“, к.е. 24 /имот по КК 65766.18.1/, м. „Вратика 1“, к.е. 65 /имот по КК 65766.30.1/, м. „Острица“, к.е. 68, 69 и 70 /имоти по КК 65766.31.25, 65766.31.29 и 65766.31.30/, м. „Нова острица“ и к.е. 158 / имот по КК 65766.57.1/, м. „Вардим 1“.

Плановете и придружаващата ги документация са изложени в Община Свищов /стая № 45/ и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в “Държавен вестник”.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

  12.12.2022От 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително ще бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов

ЗАПОВЕД

№ 1460-РД-01-03/08.12.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, по предложение на директорите на детските градини и поради малкия брой деца посещаващи детските заведения между коледно-новогодишните празници

НАРЕЖДАМ:

Дните от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. включително да бъде преустановена работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските градини за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Свищов и на отдел „Образование“ и да се постави на видно място в детските градини.

Съгласувал: /П/ 

Анелия Димитрова - Зам.-кмет УЕПО

Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

  09.12.2022СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Юнер Дъкдъгъоглу, Дилер Джошкун и Розен Димитров, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1466-РД-01-03/26.09.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в гр. Свищов, ул. „Кирил Д. Аврамов“№ * на Юнер Дъкдъгъоглу и Дилер  Джошкун и Заповед № 1467-РД-01-03/29.11.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ № ****** на Розен Димитров.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповеди № 1466-РД-01-03/29.11.2022г. и № 14667-РД-01-03/29.11.2022г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  30.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 25.11.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Апостол Конкович“ от №1 до №15 и от №2 до №50, ул. „Васил Друмев“ от №1 до №13 и от №2 до №10, ул. „Георги Катранов“, ул. „Кириак А. Цанков“ от №103 до №143 и от №78 до №92, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Неофит Бозвели“ от №12 до №21, ул. „Петко Рачев Славейков“, ул. „Плевенско шосе“ №1 и №2, ул. „Авксентий Велешки“ от №8 до №23, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. “Сан Стефано“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Шипка“, абонатите от ТП 72 и ТП 78 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  24.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 24.11.2022 от 10:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ТП10 с. Ореш - абонатите на село Ореш.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 11:30 ч. до 12:00 ч. в районите на село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум/.

На 24.11.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Алеко Константинов“ от №5 до №17 и от №18 до №20, ул. „Драган Цанков“ от №7 до №21 и от №2 до №22, ул. „Екзарх Йосиф“ от №3 до №7 и от №2 до №6, ул. „Емануил Васкидович“ от №1 до №7, абонатите от ТП 35 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  23.11.2022На 28 ноември народният представител от ГЕРБ-СДС Димитър Николов ще се срещне с жители на община Свищов

Народният представител от ПГ на ГЕРБ-СДС Димитър Николов организира приемна с гражданите на община Свищов на 28.11.2022 г. /понеделник/. Приемната на депутата от Великотърновския многомандатен район ще се проведе от 14.30 часа, в Гербовата зала на Община Свищов.

  23.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 23.11.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „27-ми юни“, ул. „Васил Манчев“ №1 и №2, ул. „Вихрен“, ул. „Кириак А. Цанков“ от №3 до №9, ул. „Алеко Константинов“ №33А, ул. „Петър Ангелов“ №1 и №2, ул. „Хаджи Димитър“ №2 до 34 и от№1 до №19, ул. „Цар Освободител“ №2, ул. „Алеко Константинов“ от №28 до №46 и от №31 до №51, ул. „Георги Алеков“ от №5 до №7, ул. „Григор Начович“ от №1 до №21 и от №2 до №26 и ул. „Иконом Христо Василев“ от №5 до №16, ул. „Йоан Екзарх“ от №1 до №25 и от №2 до №10, ул. „Княз Александър Батенберг“ от № 23 до №41, ул. „Неофит Бозвели“ от №1 до №17 и от №2 до №10, абонатите от ТП 38 и ТП 45 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  22.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 22.11.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Димитър А. Ценов“ от №7 до №9, ул. „Димитър Хадживасилев“ №1 и от №7 до №11, ул. „Кирил Д. Аврамов“ от №1 до №9 и от №2 до №6 и №41, ул. „Стефан Стамболов“ от №2 до №14, ул. „Алеко Константинов“ №22, ул. „Георги Владикин“, ул. „Димитър Ем. Шишманов“ №2 до 32 и от№7 до №25, ул. „Клокотница“ от №1 до №6, ул. „княз Черкаский“ от №1 до №17 и от №2 до №18, ул. „Никола Славков“ от №1 до №11, ул. „Опълченска“ №18 и ул. „Христо Смирненски“ №14 абонатите от ТП 17 и ТП 36 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  21.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 18.11.2022 от 08:45 ч. до 09:00 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: ул. „Рила“ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. „Черни връх“, ДГ ”Радост”, ул. „П. Евтимий“ 22, 30, 32, 34, 62, 62А, 64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. Хемус, СУ ”Цветан Радославов”, ж.к. „Симеон Ванков“, ДГ ”Слънчо”, ул. „Черни Връх“ 72, кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“ /бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал, района на „Устрем” ООД/ град Свищов.

На 18.11.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: вилната зона в местностите Манастирски трап, Трите бряста и Кула в град Свищов.

На 18.11.2022 от 12:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: НЕК Електропроизводство-площадка Белене

На 21.11.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Димитър Хадживасилев“ №3 и №5, ул. „Цанко Церковски“ от №4 до №20, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Алеко Константинов“ от №21 до №31 и от №24 до №28, ул. „Димитър Ем. Шишманов“ от №10 до №18, ул. „Иван Вазов“ №2, ул. „Иконом Христо Василев“ от №1 до №6, ул. „Опълченска“ от №1 до №3 и от №2 до №16, ул. „Тодор Хрулев“ от №1 до №19 и от №2 до №10 абонатите от ТП 1 и ТП 2 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  18.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 10.11.2022 от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: Е. Миролио ЕАД, МКРУ 143 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  09.11.2022СЪОБЩЕНИЕ

"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа в село Совата, община Свищов в четвъртък - 10.11.2022 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч., ще бъде спряно водоподаването в селото.

Извиняваме се за възникналите неудобства. При възможност водоподаването ще бъде възобновено по-рано.

 

09.11.2022 г.                                                                                                          "ВиК Йовковци" ООД, ЕР Свищов

  09.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 08.11.2022 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Георги Матев“ от №40 до №68 и от №49 до №83, ул. „Градево“ от №28 до №42 , ул. „Изгрев“ от№1 до №6, гаражи на ул. „Младост“ №6, ул. „Струма“ от №17 до №29 и от №22 до №38, ул. „Трети март“ от №97 до №125 и от №90 до №126 абонатите от ТП 86 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  08.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 07.11.2022 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: ул. „Бачо Киро“ №2А, ул. „Рила“ №6 и №8, ул. „Рожен“№1 и №2, ул. „Черни връх“ от №27 до №61 и от №34 до №62 абонатите от ТП 83 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61 

  04.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 04.11.2022 от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 10 село Ореш кл. Б абонатите от ТП 10 Ореш.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  03.11.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 31.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Патриарх Евтимий“ от №74 до №76, ул. „Черни връх“ №76 и от №77 до №81, резервоар ВиК Йовковци ООД абонатите от ТП 88 град Свищов.

На 31.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Черни връх“ №72 и ДГ „Слънчо”, абонатите от ТП 96 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  31.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 28.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Свищов: ул. „Бачо Киро“ №5, ул. „Витоша“ от №1 до №27 и от2 до №24, ул. „Патриарх Евтимий“ от №26 до №30, ул. „Рила“ от №2 до №4 и ул. „Черни връх“ от №13 до №25 и от №24 до №34, абонатите от ТП 97 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  27.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 26.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Григор Стоянов“ от №2 до №8 и от №7 до №11, ул. „Люлин“ №13, ул. „Патриарх Евтимий“ №1, ул. „Тракия“ от №1 до №11 и от №2 до №8 абонатите от ТП 56 град Свищов.

На 26.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: МТП 10 село Алеково абонатите от МТП 10 село Алеково.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  25.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 25.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ от №104 до №106, ул. „Градево“ №1 до№3, ул. „Мир“ №2 абонатите от ТП 52 град Свищов.

На 25.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ №69 до №71 и от №82 до №90, ул. „ Арда“ от №2 до №6, бараки „Георги Матев“, ул. „Веслец“ от №1 до №4, ул. „Георги Матев“ от №2 до №40 и от №3 до №47, ул. „Мир“ от №2 до №6, ул. „Нове“ от №6 до №11, ул. „Околчица“ от №1 до №3, ул. „Росица“ от №1 до №13 и ул. „3-ти март“ №93 абонатите от ТП 10 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  24.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 24.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ №67 и от №74 до №80, част от ул. „ Иван Панков“ абонатите от ТП 61 град Свищов.

На 24.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ от №92 до №102, ул. „Градево“ №1 и от №2 до №18, ул. „Нове“ №2 до №5, Петрол АД, Асенов ЕООД и Видеосат Нове ООД абонатите от ТП 94 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  21.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 20.10.2022 от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Българско Сливово, община Свищов: различни части ТП 8 село Българско Сливово, абонатите от ТП 8 село Българско Сливово.

На 20.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Георги Бенковски“ № 1, ул. „Петър Ангелов“ от № 3 до № 13 вх. В, ул. „Преспа“ № 3 до № 9 и гаражи ул. „Средна гора“ абонатите от ТП 95 град Свищов.

На 20.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Васил Манчев“ от № 3 до № 11, ул. „Вихрен“ от № 10 до № 12 вх. В, ул. „Генерал Скобелев“ от № 1 до № 5 и от № 2 до № 10, ул. „Георги Бенковски“ от № 3 до № 19, ул. „Петър Ангелов“ от № 13 до № 15, гаражи на ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“ и напорен резервоар на ВиК, абонатите от ТП 16 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  19.10.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 18.10.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ж.к. „Стоян Ников“ №10 и №12, абонатите от ТП 131.

На 18.10.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ж.к. „Стоян Ников“ №1, №2, №3, №4 и №5, част от №6 и №8, ЛЪКИ ЕООД, Веселин Христов Иванов, усилвател ВИДЕОСАТ-НОВЕ ООД, ОРИМЕКС ООД, абонатите от ТП 116.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  17.10.2022Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация организира приемна в Свищов

Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация във Велико Търново Ваня Ризова организира приемна за гражданите от Община Свищов. Приемната ще се състои на 07 октомври 2022 г. /петък/ от 13:00 до 14:30 часа в Гербовата зала на Община Свищов.

Тази комисия е независим специализиран държавен орган за предотвратяване и защита от всякакъв вид дискриминация, за осигуряване на равенство на възможностите. В съответствие с целите на Закона за защита от дискриминация, Комисията инициира и търси активно и системно сътрудничество в изпълнение на държавната антидискриминационна политика.

  05.10.2022СЪОБЩЕНИЕ

                “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа в село Българско Сливово, Община Свищов във вторник 04.10.2022 г. от 8,00 ч. до 16,00 ч. ще бъде спряно водоподаването в западната и централна част (припек и ниска зона) на селото.

Извиняваме се за възникналите неудобства. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.                                                                                                                               

 

03.10.2022 г.                                                            ВиК "Йовковци” ООД, ЕР Свищов

 

  03.10.2022СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че от днес до 10.10.2022 г.  вкл. е достъпна  Системата за електронен прием в детските градини.

Регистрации и редакции заявления може да подавате на раздел:  „Детски градини 2022/2023“ в сайта на Община Свищов.

Свободните места към 03.10.2022 г. в детските градини и яслените групи можете да видите на следния линк: https://obrazovanie-sv.bg/sistemata-za-elektronen-priem-v-detskite-gradini-i-yasli-na-teritoriata-na-obshtina-svishtov-e-otvorena-za-registratsii/

Източник: Образование Свищов

  03.10.2022СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ до Вергиния Генадиева Юриева, Камен Вергилов Генадиев, Хасан Ахмедов Хасанов, Атидже Юнусова Асанова, Билгин Хасанов Ахмедов, Билянт Хасанов Ахмедов, Бирхан Хасанов Ахмедов, Мендуха Макбулова Рамаданова, Емилия Дианова Матеева, Калин Петров Николов, Стиван Калинов Петров, Кевин Калинов Петров, Факие Мастънова Сейдалиева, Мъстън Джевдетов Сейдалиев, Айше Джевдетова Сейдалиева, Мелиса Исмаил Нехат, Васил Маринов Тодоров, Величка Милкова Тодорова, Нели Ярославова Атанасова, Тихомир Станиславов Михайлов и Маруся Георгиева Филипова

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Вергиния Генадиева Юриева, Камен Вергилов Генадиев, Хасан Ахмедов Хасанов, Атидже Юнусова Асанова, Билгин Хасанов Ахмедов, Билянт Хасанов Ахмедов, Бирхан Хасанов Ахмедов, чрез законните му представители – Хасан Ахмедов Хасанов и Атидже Юнусова Асанова, Мендуха Макбулова Рамаданова, Емилия Дианова Матеева, чрез законнния й представител – Диана Младенова Матеева, Калин Петров Николов, Стиван и Кевин Калинови Петрови, чрез законните им представители - Калин Петров Николови и Маргарита Василева Маринова, Факие Мастънова Сейдалиева, Мъстън Джевдетов Сейдалиев, Айше Джевдетова Сейдалиева, Мелиса Исмаил Нехат, чрез законните й представители - Айше Джевдетова Сейдалиева и Исмаил Нехат Исмаил, Васил Маринов Тодоров, Величка Милкова Тодорова, Нели Ярославова Атанасова, Тихомир Станиславов Михайлов и Маруся Георгиева Филипова, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1082-РД-01-03/26.09.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес в жилища от общинския жилищен фонд (ОЖФ) както следва:

- Вергиния Юриева и Камен Генадиев в жилище от ОЖФ с административен адрес – Бараки „Вежен“ № 16;

- Хасан Хасанов, Атидже Асанова, Билгин Ахмедов, Билянт Ахмедов, Бирхан Ахмедов в жилище от ОЖФ с административен адрес – Бараки „Вежен“ № 22А;

- Мендуха Рамаданова и Емилия Матеева в жилище от ОЖФ с административен адрес Бараки „Георги Матев“ № 6;

- Калин Николов, Стиван Петров и Кевин Петров в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 10, вх. В“, ет. 1, ап. 1;

- Стиван Петров, Кевин Петров, Факие Сейдалиева, Мъстън Сейдалиев, Айше Сейдалиева, Мелиса Нехат, Васил Тодоров и Величка Тодорова в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 3, вх. „Г“, ет. 7, ап. 19;

- Факие Сейдалиева и Мъстън Сейдалиев в жилище от ОЖФ с адрес Бараки „Вежен“ № 34;

- Нели Атанасова и Тихомир Михайлов в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 12, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5;

- Маруся Филипова в жилище от ОЖФ с административен адрес ул. „Стоян Ников“ № 3, вх. „Г“, ет. 1, ап. 2.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 1082-РД-01-03/2022г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.

  29.09.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 19.09.2022 от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, лозята над село Българско Сливово, района на местност Ненова шатра и сметище на град Свищов. ТП 4 и ТП 18 село Козловец; ТП 6 и МТП 13 село Българско Сливово; ТП 114 и ТП 146 град Свищов.

На 19.09.2022 от 09:30 ч. до 10:30 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Морава, село Овча могила, село Драгомирово, село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум/, гарата на село Ореш, Стрелбището до село Ореш, село Българско Сливово, село Горна Студена, село Алеково и село Александрово.

На 20.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: източната вилна зона, местност Паметниците, Старчески дом на град Свищов, Помпите подаващи вода на град Свищов, село Вардим и землището на село Вардим. Трафопостове с номера: ТП 21, ТП 58, ТП 98, ТП 128, ТП 132 град Свищов; ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 11, ТП 13, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 18, ТП 19, ТП 24 и ТП 25 село Вардим.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  19.09.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 19.09.2022 от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, лозята над село Българско Сливово, района на местност Ненова шатра и сметище на град Свищов. ТП 4 и ТП 18 село Козловец; ТП 6 и МТП 13 село Българско Сливово; ТП 114 и ТП 146 град Свищов.

На 19.09.2022 от 09:30 ч. до 10:30 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Морава, село Овча могила, село Драгомирово, село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум/, гарата на село Ореш, Стрелбището до село Ореш, село Българско Сливово, село Горна Студена, село Алеково и село Александрово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  16.09.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 15.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: част от село Драгомирово, гарата на село Ореш и Стрелбището до село Ореш трафопостове с номера: ТП №1, ТП №2, ТП №5, ТП 6, ТП №7, ТП №8, ТП №11, ТП №15 и МТТ Глобул село Драгомирово; ТП 2 и ТП 12 село Ореш.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. в районите на община Свищов: сметище на град Свищов, района на местност Ненова шатра, лозята над село Българско Сливово и село Българско Сливово.

На 15.09.2022 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на община Свищов: село Овча могила, село Морава, част от село Драгомирово, село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

На 16.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Българско Сливово трафопостове с номера: ТП №1, ТП №2, ТП №3, ТП 4, ТП №5, ТП №7, ТП №8, ТП №9, ТП №10 и ТП №12 село Българско Сливово.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на Свищов: сметище на град Свищов, района на местност Ненова шатра, лозята над село Българско Сливово.

На 16.09.2022 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: село Драгомирово, гарата на село Ореш и Стрелбището до село Ореш, село Овча могила, село Морава, село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  15.09.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 12.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: част от село Овча могила трафопостове с номера: ТП №1, ТП №4, ТП №5, ТП №6, ТП №7, ТП №9, ТП №10, ТП №14 , ТП №16, ТП №17, ТП 18 и ТП №21 село Овча могила.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. в районите на община Свищов: село Морава, село Овча могила, село Драгомирово, гарата на село Ореш, Стрелбището до село Ореш, сметище на град Свищов, района на местност Ненова шатра, лозята над село Българско Сливово и село Българско Сливово.

На 12.09.2022 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на община Свищов: част от село Овча могила, село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  09.09.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 07.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Свищов: село Козловец - трафопостове с диспечерски номера ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 12, ТП 13, ТП 14, ТП 15 и ТП 17 село Козловец.

На 07.09.2022 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Свищов: село Алеково, село Александрово, село Горна Студена, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово.

На 08.09.2022 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Община Свищов: село Хаджидимитрово и село Совата - трафопостове с диспечерски номера ТП 1, ТП 2, ТП 4, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 12 село Хаджидимитрово и ТП 1, ТП 2 и ТП 3 село Совата.

На 08.09.2022 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Община Свищов: село Алеково, село Александрово, село Горна Студена, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Козловец.

На 08.09.2022 от 09:30 ч. до 10:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Община Свищов: село Царевец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  07.09.2022ОБЯВА за провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АПСПО“, финансиран от ОП „НОИР”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

ОБЯВА

За провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Чиполино“ – гр. Свищов, община Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ –  1 работно място, код по НКПД 5312 3003.

Повече информация можете да откриете на следния линк в сайта на "Образование Свищов" -  https://obrazovanie-sv.bg/obyava-za-provezhdane-na-podbor-za-dlazhnostta-pomoshtnik-vazpitatel-po-proekt-bg05m2op001-3-005-0004-apspo-finansiran-ot-op-noir-safinansirana/

  05.09.2022Заповед № 953-РД-01-03/01.09.2022 г., във връзка с функционирането и режима на работа на ДГ „Чиполино“ - гр. Свищов за периода от 05.09.2022 г. до 09.09.2022 г.

  01.09.2022Заповед №916-РД-01-03/24.08.2022 г.

Заповед №916-РД-01-03/24.08.2022 г. за преустановяване дейността на ДГ "Чиполино" - гр. Свищов, за периода от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

  24.08.2022СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Е АКТИВНА ДО 26 АВГУСТ

Уважаеми родители,

напомняме ви, че Системата за електронен прием в детските градини е достъпна до 26.08.2022  г.  включително.

Разпределение на свободните места в детските градини и повече полезна информация можете да откриете на следния линк към сайта на Образование Свищов - https://obrazovanie-sv.bg/sistemata-za-elektronen-priem-v-detskite-gradini-e-aktivna-do-26-avgust/

  22.08.2022300 ЛЕВА ПОЛУЧАВА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗАПИСАНО В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 г.

Получаването на средствата не е обвързано с подоходен критерий. Изплаща се на два транша – 50% от размера след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

За изплащане на втория транш от помощта не е необходимо родителите да представят допълнителни документи.

Срокове

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас, се подават след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Условия за отпускане

За да получат средствата, децата трябва да са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Къде се подават заявленията

Помощта се отпуска след подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес заявление декларация по образец. Към заявлението се прилагат следните документи, при положение че дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:
– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявленията се подават по един от следните начини:

– лично в дирекция „Социално подпомагане“, като се прилага лична карта (за справка);
– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението трябва да е в оригинал;
– чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален Идентификационен Код (ПИК) на НОИ или квалифициран електронен подпис;
– на електронния адрес на съответната дирекция „Социално подпомагане“, без електронен подпис.

Формулярите

Формуляри на заявленията за отпускане на тези средства могат да бъдат получени на място в дирекция „Социално подпомагане“ или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Важно за родителите

Родителите трябва да знаят, че отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Отдел "Образование" към община Свищов - https://obrazovanie-sv.bg/300-leva-poluchava-vsyako-dete-zapisano-v-parvi-ili-osmi-klas/

 

  22.08.2022Община Свищов осигурява безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен” на 15 август

По случай големия християнски празник Успение Богородично, на 15 август 2022 г. /понеделник/ община Свищов осигурява безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен”, край Свищов.

Автобусите ще се движат от 8:00 часа до 13:30 часа по следните два маршрута:

- пл. „Велешана” – пл. „Алеко” – пл. „Свобода” – ул. „33-ти Свищовски полк” - манастир „Покров Богородичен” и обратно;

- пл. „Велешана” – МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” – м-н „Витоша“ – пл. „Хан Бъчва” – стадион „Академик” – манастир „Покров Богородичен” и обратно.

РАЗПИСАНИЕ НА ТРАНСПОРТА:

Начални часове на тръгване от пл. „Велешана”: 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 часа.

Начални часове на тръгване от манастир „Покров Богородичен”: 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30 часа.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  11.08.2022ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Уважаеми родители,
уведомяваме ви, че са обявени резултатите от второ класиране за приема в детски градини и яслени групи.
От 4 до 8 август  2022 година включително класираните деца могат да бъдат записани в детската градина, в която са приети.

График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.

За допълнителна информация: тук

Отдел Образование към община Свищов

  04.08.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

На 02.08.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ТП 21 Овча Могила село Овча могила.

На 03.08.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 12 Хаджидимитрово село Хаджидимитрово.

На 03.08.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 17 Вардим село Вардим.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  02.08.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 28.07.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 15 Ореш село Ореш.

На 28.07.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 14 Ореш село Ореш.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  27.07.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 26.07.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: гаражи на ул. „Петър Ангелов“ №10, ул. „Петър Ангелов“ №28, гаражи на ул. „Средна гора“ №0, ул. „Средна гора“ №1 до №5.

На 26.07.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов ул. „Бузлуджа“ №1 до №25 и от №2 до №16, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Люлин“ от №10 до №20 и от №7 до №19, ул. „Никола Петков“ №31 и от №36 до №42, ул. „Патриарх Евтимий“ от №2 до №16 и №3.

На 27.07.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 10 Царевец село Царевец.

На 27.07.2022 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 8 Царевец село Царевец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  26.07.2022ВАЖНО: УТРЕ ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Напомняме ви, че на 15 юли 2022 г. (петък) изтича срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Времевото разпределение на дейностите, които следват е:

- Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2022 г.

- Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21 – 22 юли 2022 г.

- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.

- Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.

- Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.

- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.

- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.

- Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.

 

Източник:  Образование Свищов - https://obrazovanie-sv.bg/vazhno-utre-izticha-kraynia-srok-za-zapisvane-na-prietite-uchenitsi-v-8-klas/

  14.07.2022Поради силно намаляване дебита на водоизточниците се въвежда режим на водоподаване в с. Совата

Поради силно намаляване дебита на водоизточниците, осигуряващи вода за питейно-битови нужди за с. Совата и на основание чл. 4 (3), т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, със Заповед № 634/08.07.2022 г. на управителя на ВиК "Йовковци" ООД, се въвежда режим на водоподаване в с. Совата, считано от 11.07. 2022 г., както следва:

Зона I - Североизточна част:

- понеделник, сряда, петък и неделя от 8,00 ч. до 20,00 ч.

Зона II - Югозападна част:

- вторник, четвъртък, и събота от 8,00 до 20,00 ч.

  12.07.2022Поради силно намаляване дебита на водоизточниците се въвежда режим на водоподаване в с. Българско Сливово

Поради силно намаляване дебита на водоизточниците, осигуряващи вода за питейно-битови нужди за с. Българско Сливово и на основание чл. 4 (3), т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, със Заповед № 633/08.07.2022 г. на управителя на ВиК "Йовковци" ООД, се въвежда режим на водоподаване в с. Българско Сливово, считано от 11.07. 2022 г., както следва:

Зона I - Северозападна част (припек) + ниска част:

- понеделник, сряда, петък и неделя от 8,00 ч. до 20,00 ч.

Зона II - Югоизточна част (усойнина):

- вторник, четвъртък, и събота от 8,00 до 20,00 ч.

  12.07.2022Обявени са 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 /двеста шесдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 26.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете можете да видите ТУК

Повече информация:

http://www.comd.bg/; https://www.mod.bg/bg/

Марин Кръстев: 0887 233 967; 0631 6 04 46;

Военно осръжие II степен - Велико Търново: 062 62 04 00;

  11.07.2022Областен информационен център – Велико Търново организира в Свищов информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Областен информационен център – Велико Търново организира информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в информационното събитие, което ще се проведе на 6 юли (сряда) от 13,30 часа в Зала 1 на Община Свищов.

При проявен интерес, моля да потвърдите присъствието на Вас или Ваш представител на тел: 062/ 620 072, или електронна поща: oic_vt@abv.bg.

Очакваме Ви!

 

С уважение,

СВЕТЛА СТЕФАНОВА

Управител

Областен информационен център – Велико Търново

 

  04.07.2022ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас по един от следните начини:

- Електронно подаване на заявление в Единната информационна система за изпити и прием, достъпът до която се осъществява с  входящ номер и код за достъп (същите са посочени в служебната бележка, издадена за удостоверяване на допустимостта за участие в националните външни оценявания);

- Подаване на заявление на място в  ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов. 

Повече информация можете да получите на сайта на Образование Свищов, на следния линк: https://obrazovanie-sv.bg/protsedura-po-priem-sled-sedmi-klas/

  01.07.2022ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Уважаеми родители,
уведомяваме ви, че са обявени резултатите от първо класиране за приема в детски градини и яслени групи.
От 4 юли до 08 юли 2022 година включително класираните деца могат да бъдат записани в детската градина, в която са приети. 

Повече информация можете да откриете на следния линк към сайта на Образование Свищов: https://obrazovanie-sv.bg/obyaveni-sa-rezultatite-ot-parvo-klasirane-za-priema-v-detski-gradini-i-yasleni-grupi/

  01.07.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 29.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Старчески дом на град Свищов ТП 132 Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на община Свищов: източната вилна зона, местност Паметниците, помпите подаващи вода на град Свищов, село Вардим и землището на село Вардим.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  29.06.2022Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

Обява за провеждане на представителна изява на клубовете по проект, договор № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.

  24.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 24.06.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черказки“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ДГ „Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Стамболов“, ДГ „Васил Левски”, СУ „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад Свобода.

На 24.06.2022 от 11:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: МТП №12 село Царевец.

На 24.06.2022 от 13:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Царевец, село Хаджидимитрово, село Совата и село Козловец.

На 24.06.2022 от 14:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ТП 26 Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  23.06.2022СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧИЛИЩАТА ОТ ГРАД СВИЩОВ ЩЕ Е ДОСТЪПНА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ ОТ 10:00 ЧАСА НА 23 ЮНИ 2022 Г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че Тук са обявени свободните места за прием в първи клас по училища.

Напомняме ви, че Системата за електронен прием в първи клас за училищата от град Свищов ще е достъпна за регистриране, редактиране и отказване на заявления за прием от 10:00 часа на 23 юни 2022 г. до 23:59 часа на 24 юни 2022 г.

Съгласно Графика на дейностите за прием  в първи клас на общинските училища на територията на Община Свищов за учебната 2022/2023 г. резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 17:00 часа на 27.06.2022 година.

Записването на класираните деца в училището, в което са приети е от 09:00 часа на 28.06.2022 година до 17:00 часа на 30.06.2022 г.

До 17:00 часа на  01.07.2022 година  ще бъдат обявени свободните места по училища след третото класиране.

От 01 юли 2022 г. децата, които не са записани в първи клас се записват на място в училищата, в които има свободни места.

 

Входът към системата е чрез сайта на Община Свищов  с избор – Първи клас 2022

Източник: https://obrazovanie-sv.bg/sistemata-za-elektronen-priem-v-parvi-klas-za-uchilishtata-ot-grad-svishtov-shte-e-dostapna-za-registrirane-redaktirane-i-otkazvane-na-zayavlenia-za-priem-ot-1000-chasa-na-23-yuni-2022-g/

  22.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 22.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: с. Горна Студена в районите на ТП № 2 , ТП №4 и КТП Асфалтова база.

На 23.06.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: ул. „Еделвайс“, част от ул. „Отец Паисий Хилендарски“ ТП 20 Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  22.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 21.06.2022 от 08:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: с. Горна Студена в районите на ТП № 2 , ТП №4 и КТП Асфалтова база.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  20.06.2022СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТВАРЯ ДНЕС

Уважаеми родители,

напомняме ви, че от днес до 29.06.2022 г.  вкл. е достъпна  Системата за електронен прием в детските градини.

Повече информация можете да окриете на сайта на Образование Свищов

  20.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 15.06.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ от №16 и №33 , ул. „Битоля“ от №1 до №11 и от №2 до №12, ул. „Григор Пърличев“ от №1 до №15 и от №2 до №8, ул. „Полковник Н. Иванов“ №7 и от №4 до №56 и ул. „Райчо Николов“ от № 2 до №26 и от №5 до №15, абонатите от ТП 138 Свищов, ТП 2 село Българско Сливово и ТП 11 село Царевец.

На 16.06.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: бараки „Вежен“, ул. „Вежен“ от №1 до №45А и от №0 до №44А, ул. „Генерал Йолшин“ №1 и от №2 до №4, ул. „Искър“ от №1 до №27 и от №2 до №20, ул. „Киряк А. Цанков“ от №11 до №31 и от №8 до №16, ул. „Княз Александър Батенберг“ от №1 до №21 и от №2 до №26, ул. „Петър Ангелов“ от №4 до №8, ул. „Петър Ванков“ от №1 до №11 и от №2 до №26 и ул. „Филип Тотю“ от №1 до №33 и от №2 до №20, абонатите от ТП 34, ул. „Иваница Данчев“ от №11, ул. „Никола Д. Петков“ №25 до №29 и от №30 до №36, ул. „Патриарх Евтимий“ от №8 до №14 и от №5 до №7 и от №67 до №69, абонатите от ТП 108.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  14.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

Вторник, 07.06.2022 г.:

На 07.06.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Бузлуджа“ от №11 до №25, ул. „Никола Петков“ №33, ул. „Черни връх“ от №2 до №24 и от №3 до №11, абонатите от ТП 39 ТП 2 село Царевец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  06.06.2022ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че са обявени резултатите  от първо класиране за приема в първи клас.

От 6 юни до 10 юни  2022 година включително класираните деца могат да бъдат записани в съответните училища, в които са приети, съгласно графика на дейностите за прием в първи клас, в общинските училища на територията на град Свищов, за учебната 2022- 2023 година.

За допълнителна информация може да последвате приложения линк към сайта на Образование Свищов: https://obrazovanie-sv.bg/obyaveni-sa-rezultatite-ot-parvo-klasirane-za-priema-v-parvi-klas-za-uchebnata-2022-2023-godina/

 

 

Отдел "Образование" към община Свищов

  03.06.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 06.06.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Цар Освободител“ от №18 до №94; №21; №102, някои обекти в района на площад „Свобода“, ул. „Никола Петков“ №5, ул. „Люлин“ от №1 до №5 и от №2 до №8 абонатите от ТП 40 ТП 15 село Драгомирово.

На 06.06.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, Западна индустриална зона /Български Бетонни Елементи ЕАД, Технолес-Александров ЕООД, Балджиев ООД, Фаво АД, Соларид Плевен ЕООД, СРЕДЕН ДУНАВ – клон Плевен НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД, Е. МИРОЛИО ЕАД, ВОДСТРОЙ ВТ АД, Пречиствателна станция в град Свищов/.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  03.06.2022Прием в първи клас

Уважаеми родители,

напомняме ви, че на  25.05.2022 г. от 11.00 часа ще се активира Системата за електронен прием в първи клас за училищата от град Свищов. Входът към системата е чрез сайта на Община Свищов  с избор за вход в системата – Първи клас 2022

Системата ще бъде отворена за регистриране/редактиране/отказване на заявления за участие в първо класиране до 23.59 часа на 31.05.2022 г.

За допълнителна информация: https://obrazovanie-sv.bg/school-education/za-priem-v-1-klas/

 

Отдел "Образование" към община Свищов

  24.05.2022Обявени са длъжности за приемане на военна служба

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ОБЯВЯВАТ СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА :

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувана на 04.05.2022 г.

Обява за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс - публикувана на 18.05.2022 г.

За въпроси свързани с обявените войнишки длъжности:

Марин Кръстев - 0887/ 233 967;

Военно окръжие Велико Търново - 062/ 620 400

 

  23.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 20.05.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Българско Сливово, село Драгомирово, село Морава, село Овча могила, района на гарата на село Ореш, района на сметището /Ненова шатра/ на град Свищов, село Ореш и абонатите, които се намират западно от град Свищов по пътя за село Ореш.

На 23.05.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: района на „Устрем” ООД в град Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:00 ч. до 13:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на Свищов: кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“ /бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал, района на „Устрем” ООД/ в град Свищов.

На 23.05.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, ул. „Черни връх“, ДГ „Радост”, ул. „П. Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А ,64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. Хемус, СУ „Цветан Радославов”, ж.к. „Симеон Ванков“, ДГ „Слънчо”, ул. „Черни Връх“ 72, ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, бившия ТИХ „Асен Златаров”, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4, част от ул. „Градево“ в град Свищов.

На 23.05.2022 от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: вилната зона в местностите Манастирски трап, Трите бряста и Кула в град Свищов. Трафопостове с диспечерски номера МТП 122, МТП 123 и МТП 133.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  20.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 16.05.2022 - 20.05.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части от село Овча могила.

На 18.05.2022 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: местност „ вили Тодор Ценков“, ВиК “Йовковци“ местност Корея, обекти по пътя за село Ореш /център СБА и рекламна агенция „Братов“/, Сортови семена ЕЛИТ-2001 ЕООД.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 13:00 ч. до 13:30 ч. в районите на Свищов: село Българско Сливово, село Драгомирово, село Морава, село Овча могила, района на гарата на село Ореш, района на сметището /Ненова шатра/ на град Свищов, село Ореш и абонатите, които се намират западно от град Свищов по пътя за село Ореш.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  17.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 16.05.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Българско Сливово, село Драгомирово, село Морава, село Овча могила, района на гарата на село Ореш, района на сметището /Ненова шатра/ на град Свищов, село Ореш и абонатите, които се намират западно от град Свищов по пътя за село Ореш.

В периода 16.05.2022 - 20.05.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части от село Овча могила.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  12.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 10.05.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 8 Ореш село Ореш, ТП 1 Хаджидимитрово – село Хаджидимитрово и ТП 4 Вардим – село Вардим.

На 11.05.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов “, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, Западна индустриална зона /Български Бетонни Елементи ЕАД, Технолес-Александров ЕООД, Балджиев ООД, Фаво АД, Соларид Плевен ЕООД, СРЕДЕН ДУНАВ – Клон Плевен НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД, Е. МИРОЛИО ЕАД, ВОДСТРОЙ ВТ АД, Пречиствателна станция в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  10.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 09.05.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ТП 10 Драгомирово – село Драгомирово и ТП 2 Совата – село Совата.

В периода 09.05.2022 - 13.05.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части от село Овча могила.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  05.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 04.05.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: с. Вардим - ТП 2 Вардим, с. Драгомирово – ТП 2 Драгомирово.

На 05.05.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Отец Паисий“ №1 ТП 7 град Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №5, 24, 26 и ул. „Генерал Киселов“ №2 ТП 47 град Свищов.

На 05.05.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 и №27 ТП 118 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  03.05.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 04.05.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: с. Вардим - ТП 2 Вардим, с. Драгомирово – ТП 2 Драгомирово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  29.04.2022ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов е партньорска организация на Агенция за социално подпомагане в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. В рамките на процедурата Община Свищов изпълнява Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0155-C03 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ финансиран от Европейския съюз чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19. Към настоящия момент Договора е с продължителност от общо 18 месеца и се реализира в периода 04.01.2021 г. – 30.06.2022 г. Общия размер на договорената безвъзмездна финансова помощ 110 571,34 лв. В рамките на проектните дейности ежедневно се обслужват 100 лица от територията на Община Свищов, които са от следните целеви групи

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Дейностите по проекта включват:

1. Определяне на целевите групи;

2. Приготвяне на топъл обяд;

3. Предоставяне на топъл обяд;

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Основната цел на проектното предложение е задоволяване на потребността от топъл обяд на нуждаещите се лица на територията на община Свищов в условията на пандемията от COVID-19. Намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Конкретни цели:

- Приготвяне и при необходимост, доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение сами да осигурят прехраната си.

- Да допълни и разшири общинските мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Лицата, включени при изпълнение на проектните дейности ежедневно получават „топъл обяд“ състоящ се от супа, основно ястие, десерт и 1 хляб. Обхванатите потребители също така получават и подкрепа изразяваща се в съпътстващи мерки съобразно индивидуалните им потребности.

Съпътстващите мерки, допълват предоставянето на топлия обяд и се изразяват в индикативно и индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно индивидуалните им нужди за:

- информирането им за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

- ползването на административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги,

- управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене,

- консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.;

- други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.

  01.03.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 29.04.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Българско Сливово, село Драгомирово, село Морава, село Овча могила, района на гарата на село Ореш и района на сметището /Ненова шатра/ на град Свищов.

На 29.04.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, бившия ТИХ „Асен Златаров”, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4 ,част от ул. „Градево“ в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  28.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 28.04.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ДГ „Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ДГ „Васил Левски”, СУ „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад Свобода.

На 28.04.2022 от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Бившето ДЗС /ТП№11 и ТП№28/, Бетхор /МТП№134/, Маслобойна Габровски /ТП87/, Агрострой /ТП№115/, Витагрейн /БКТП 141 и плаваща помпа /ТП№9/ в гр. Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  27.04.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Патриарх Евтимий”, град Свищов, на 27.04.2022 г. (сряда) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването в източната част на ул. „Патриарх Евтимий” (в участъка източно от стадион АКАДЕМИК), източната част на ул. „Черни връх” (в участъка източно от кръстовището за кв. Симеон Ванков) и в кв. Стоян Ников, гр. Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  26.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 27.04.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Пристанищен Комплекс, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С.эРаковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  26.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 21.04.2022 от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, ул. „Черни връх“, ДГ „Радост”, ул. „П. Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А , 64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. „Хемус“, СУ „Цветан Радославов”, к-с „Симеон Ванков“, ДГ ”Слънчо”, ул. „Черни връх“ 72, района на „Устрем” ООД в град Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:00 ч. до 15:30 ч. в районите на Свищов: кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“/бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал/ в град Свищов.

На 21.04.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Козловец, село Царевец, село Хаджидимитрово, село Совата.

На 26.04.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Българско Сливово, село Драгомирово, село Морава, село Овча могила, района на гарата на село Ореш и района на сметището /Ненова шатра/ на град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  21.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 20.04.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: ул. „Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ДГ „Калина Малина”, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, БКС, бившето СОУ „Алеко Константинов”, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, част от СУ „Николай Ка транов”, част от ул. „33-ти Свищовски полк“, ул. „Александър Божинов“, ул. „Средна гора“, част от ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“, СПГ „Алеко Константинов”, Пожарната, част от ул. „Люлин“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Паничков“, част от ул. „Григор Стоянов“, ул. „Никола Петков“, част от ул. „Трети Март“, част от ул. „Цар Освободител“, някои обекти в района на площад Свобода, магазин БИЛЛА в град Свищов.

На 20.04.2022 от 12:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: МБАЛ „Д-р Д. Павлович“, ул. „Петър Ангелов“ 18 и 15, ул. „Академик Александър Божинов“ 2.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  19.04.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения, на 19.04.2022 г. (вторник) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Д-р Димитър Хр. Павлович”, ул. „Григор Начович” (южния участък от улицата до площад Чифте кафене), ул. „Константин Иречек” и ул. „Георги Катранов” (участък от ул. „Д-р Д. Хр. Павлович” до пресичането с ул. Безименна) в град Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  18.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 18.04.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Козловец, село Царевец, село Хаджидимитрово, село Совата.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  15.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 15.04.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“ /бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал/, района на „Устрем” ООД, ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, сградата на бившия ТИХ „Асен Златаров”, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4, част от ул. „Градево“ в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  14.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 08.04.2022 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: източната вилна зона, местност Паметниците, Старчески дом на град Свищов, Помпите подаващи вода на град Свищов, село Вардим и землището на село Вардим, Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб, бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, „Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ДГ „Калина Малина”, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, БКС, бившето СОУ „Алеко Константинов”, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, част от СУ „Николай Катранов”, част от ул. „33-ти Свищовски полк“, ул. „Александър Божинов“, ул. „Средна гора“, част от ул. „Петър Ангелов“, СУ „Димитър Благоев“, СПГ „Алеко Константинов”, частните лекарски кабинети във МБАЛ „Д-р Д. Павлович“, Пожарната, част от ул. „Люлин“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Паничков“, част от ул. „Григор Стоянов“, ул. „Никола Петков“, част от ул. „Трети март“, част от ул. „Цар Освободител“, някои обекти в района на площад Свобода, магазин БИЛЛА в град Свищов.

На 11.04.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“ /бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал/, района на „Устрем” ООД, ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, бившият ТИХ „Асен Златаров”, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4 ,част от ул. „Градево“ в град Свищов. Село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Козловец, село Царевец, село Хаджи Димитрово, село Совата.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  08.04.2022ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми жители на община Свищов,

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишната профилактика на сиренната система на Република България, на 11 и 12 април 2022 г. (понеделник и вторник) от 09.00 до 16.00 часа, на територията на община Свищов ще бъде извършена профилактика и проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност, чрез задействането на сиренните уредби.

Сирените ще бъдат задействани краткотрайно, само и единствено с цел проверка и профилактика!

Уверяваме гражданите, че няма място за притеснения и молим да запазят спокойствие!

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

  08.04.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 28.03.2022 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: източната вилна зона, местност Паметниците, Старчески дом на град Свищов, Помпите подаващи вода на град Свищов, село Вардим и землището на село Вардим. Ул. „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, ул. „Черни връх“, ДГ „Радост”, ул. „П. Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А ,64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. Хемус, СУ „Цветан Радославов”, к-с „Симеон Ванков“, ДГ „Слънчо”, ул. „Черни Връх“ 72, ул. „Патриарх Евтимий“ 69, 71, 73, 75, 77, 70, 72, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, магазин Каприз, магазин Витоша, ж. к. „Гагарин“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Околчица“, сградата на бившия ТИХ „Асен Златаров”, част от ул. „3-ти Март“, ул. „Струма“, ул. „Георги Матев“, част от ж. к. „Дунав“, ДГ на ул. „3-ти март“, ул. „Мир 1“, ул. „Младост“ 2 и 4, част от ул. „Градево“ в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  25.03.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения, на 28.03.2022 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Д-р Димитър Хр. Павлович”, ул. „Григор Начович” (южния участък от улицата до площад Чифте кафене), ул. „Константин Иречек” и ул. „Георги Катранов” (участък от ул. „Д-р Д. Хр. Павлович” до пресичането с ул. Безименна) в град Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  25.03.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 25.03.2022 от 10:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: вилната зона във местностите Манастирски трап , Трите бряста и Кула в град Свищов. Трафопостове с диспечерски номера МТП 122, МТП 123 и МТП 133.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10:00 ч. до 10:30 ч. в районите на ул. „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, ул. „Черни връх“, ДГ „Радост”, ул. „П. Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А ,64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. „Хемус“, СУ „Цветан Радославов”, к-с „Симеон Ванков“, ДГ „Слънчо”, ул. „Черни Връх“ 72 в град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  24.03.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения, на 24.03.2022 г. (четвъртък) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Цени Бояджиев” в град Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

Община Свищов

  23.03.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 22.03.2022 от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: село Българско Сливово, село Драгомирово, гарата на село Ореш и стрелбището до село Ореш, село Овча могила, село Морава.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  21.03.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Тракия” в град Свищов, на 08.03.2022 г. (вторник) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Тракия”, гр.Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

ОБЩИНА СВИЩОВ

  07.03.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Димитър Ценов” в град Свищов, на 07.03.2022 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Димитър Ценов” (в участъка от ул. „Цар Освободител” до кръстовището с ул. „Д. Х. Василев”).

Извиняваме се за възникналите неудобства.

ОБЩИНА СВИЩОВ

  04.03.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 25.02.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: западна индустриална зона /ЗСКИ ЕООД, Фаво, Република, Отводнителна в района на ЗСКИ, бившето СМК/, Свилоза Ярн, Пречиствателна станция или трафопостове със номерация /8, 110, 103, 25, 44, 102, 18, 19, 24, 57, 41, 142, 143/ в гр. Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  24.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 24.02.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: бившето ДЗС/ТП№11 и ТП№28/, Бетхор /МТП№134/, Маслобойна Габровски /ТП87/, Агрострой /ТП№115/, Витагрейн /БКТП 141 и плаваща помпа/ТП№9/ в гр. Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  23.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 22.02.2022 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Генерал Драгомиров“ - село Ореш, част от ТП 14 село Ореш.

На 22.02.2022 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Цар Освободител“ от №3 до №5; от №20 до №74 - град Свищов, част от ТП 40 град Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  21.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със стартиране на изкопни дейности по подмяна на водопровод на ул. „Димитър Ценов“ в гр. Свищов, от 21 февруари 2022 г. (понеделник) улицата ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства в участъка от ул. „Цар Освободител” до ул. „Александър Стамболийски”.

Извиняваме се за възникналите неудобства!

ОБЩИНА СВИЩОВ

  17.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Иваница Данчев” в град Свищов, на 17.02.2022 г. (четвъртък) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Иваница Данчев”, жилищен блок на ул. „Патриарх Евтимий” № 69 вход „Г” и „Д” и жилищна сграда с магазин „Витоша”, в гр.Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  16.02.2022Министерство на отбраната обявява конкурс за войнишки длъжности във формирования от състава Сухопътните войски

Министерство на отбраната обявява конкурс за войнишки длъжности във формирования от състава Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г. - https://mod.bg/bg/

Текст обява - http://Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във формирования от състава Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г.

Приложения: 

Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 2 – Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Стара Загора за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - - -

Приложение № 3 – Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 4 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 52740 - Хасково за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 5 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 - Плевен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 6 – Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада - Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

Приложение № 7 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 56040 – Благоевград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 8 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 9 – Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Белене за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 10 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 44220 – Пловдив за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

- Приложение № 11 – Списък вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600– Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 12 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 22790 - Горна Оряховица, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 13 – Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение № 14 – Декларация за упражнено/не упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Приложение № 15 – Единен армейски тест

 

Контакти за повече информация:

Военно окръжие - гр. Велико Търново - 062/ 620400;

Марин Кръстев - гр.Свищов - 0887/ 233967; 0631/ 60446

 

  16.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 16.02.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Свищов: ул. “Хаджи Димитър“ №1 до №7 част от ТП 53 Свищов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  15.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със стартиране на строително-ремонтни дейности по подмяна на бордюри и тротоарна настилка, от 14 февруари 2022 г. (понеделник), ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Свищов ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства.

Извиняваме се за възникналите неудобства!

ОБЩИНА СВИЩОВ

  14.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Екзарх Антим I” в град Свищов, на 12.02.2022г. (събота) от 8:30 ч. до 15:00 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Екзарх Антим I”, ул. „Алеко Константинов” (в участъка от пл. „Велешана” до кръстовището с ул. „Киряк Цанков”), ул. „П.Р.Славейков”, ул. „Йоан Екзарх” , площад „Филип Тотю” и площад „Велешана”, гр.Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  11.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 14.02.2022 - 16.02.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: различни части на село Царевец.

На 14.02.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Свищов: различни части на село Българско Сливово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  11.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 10.02.2022 - 11.02.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: различни части на село Българско Сливово.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  09.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Васил Левски”, град Свищов, на 08.02.2022 г. (вторник) от 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Васил Левски” и прилежащите към нея абонати от ул. „Екзарх Антим I”, гр. Свищов.

Извиняваме се за възникналите неудобства!

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  07.02.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 07.02.2022 - 09.02.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: различни части на село Козловец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  04.02.2022Безплатен наръчник, който разяснява новите законови изисквания, свързани с пластмасови продукти за еднократна употреба

Уважаеми жители на община Свищов,

в приложения линк Ви предоставяме достъп до безплатен наръчник, който разяснява новите законови изисквания, свързани с пластмасови продукти за еднократна употреба. От безплатния наръчник ще разберете кои са забранените и ограничените пластмасови продукти за еднократна употреба, какви алтернативи съществуват, какви са изискванията за промишлен дизайн и още полезна информация. 

Наръчникът е създаден от екипа на Основа и е финансиран от Еко Партнърс България АД.

Какво включва?

- Кои са забранените за пускане на пазара продукти и какви са техните алтернативи

- Кои продукти следва да бъдат ограничени и какви са мерките за това

- Какви са изискванията за промишлен дизайн към продуктите и техните опаковки 

- Разширена отговорност на производителите: нови изисквания

- Механизми за отчитане и срокове

- Възможности пред бизнеса и добри световни практики 

За кого е подходящ?

- Собственик на кафене или ресторант

- Собственик на хотел 

- Собственик на магазин

- Производител

- Офис мениджър или служител, който иска да направи офиса си по-зелен. 

 

ЛИНК към информация за наръчника и опция за изтеглянето му - https://bit.ly/34juKa4

 

  02.02.2022СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Кирил Д. Аврамов”, ул. „Димитър Хадживасилев“ и ул. „Димитър Анев“ в гр. Свищов, на 31.01.2022 г. (понеделник) от 8:00 ч. сутринта, в рамките на деня ще бъде спряно водоподаването по гореизброените улици.

Извиняваме се на гражданите за възникналите неудобства!

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Община Свищов

  29.01.2022Във връзка със своя патронен празник ПДТГ "Димитър Хадживасилев" обявява Ден на отворените врати

Във връзка със своя патронен празник ПДТГ "Димитър Хадживасилев" обявява Ден на отворените врати:

"Достойни последоватли на завета на Дарителя Димитър Хадживасилев"

01 февруари 2022 г. (вторник) от 09.00 до15.00 часа

  28.01.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

На 27.01.2022 от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 16:00 ч. до 16:15 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Свищов: Пристанищен комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Аксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А .Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, ул. “Плевенско шосе“, ул. “Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. “Неофит Рилски“, ул. “П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“, ДГ „Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзарх Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ДГ „Васил Левски”, училище „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад „Свобода“.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  25.01.2022На 24 януари народният представител от ПП ГЕРБ проф. Костадин Ангелов ще се срещне с жители на община Свищов

Народният представител от ПП ГЕРБ проф. Костадин Ангелов организира приемна с гражданите на община Свищов на 24.01.2022 г. /понеделник/. Приемната на депутата от Великотърновския многомандатен район ще се проведе от 13.00 часа, в Зала 1 на Община Свищов.

  20.01.2022ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Във връзка с извършването на ремонтни дейности по подмяна на ВиК мрежата в гр.Свищов, на 17.01.2022 г. ул. "Димитър Хадживасилев", в частта от ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" до сградата на Община Свищов, ще бъде затворена за преминаване на моторни превозни средства и няма да има достъп до намиращия се там паркинг.

Всички служители и граждани биха могли да използват паркинга зад СА "Д. А. Ценов" и този, намиращ се западно от пл. "Алеко".

Благодарим за проявеното разбиране!

ПРЕСЦЕНТЪР - ОБЩИНА СВИЩОВ

  16.01.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 17.01.2022 - 21.01.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: в различни части на ТП 6 село Козловец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  14.01.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 10.01.2022 - 14.01.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: в различни части на ТП 6 село Козловец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  11.01.2022Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, по информация на Електроразпределение Север АД Ви уведомяваме следното:

В периода 20.12.2021 - 23.12.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части на село Царевец.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

  20.12.2021СЪОБЩЕНИЕ относно изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

  14.12.2021