• петък, 01 юли 2022
  • 132 преглеждания

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас по един от следните начини:

- Електронно подаване на заявление в Единната информационна система за изпити и прием, достъпът до която се осъществява с  входящ номер и код за достъп (същите са посочени в служебната бележка, издадена за удостоверяване на допустимостта за участие в националните външни оценявания);

- Подаване на заявление на място в  ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов. 

Повече информация можете да получите на сайта на Образование Свищов, на следния линк: https://obrazovanie-sv.bg/protsedura-po-priem-sled-sedmi-klas/