Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 64 на ИК на ОбНС от 22.05.1984 г., протокол № 7.

 

Информация:

Васил Арнаудов е роден на 1.05.1933 г. в град Варна, починал през 1991 г. Завършва класа по хорово дирижиране в Българската държавна консерватория през 1956 г. при проф. Г. П. Димитров. Дирижира хора на софийските учителки /1954 – 1968 г./, хор "Родина" – град Русе от 1963 г., Българската хорова капела "Светослав Обретенов" /1966 – 1969 г./, Софийския камерен хор "Л. Пипков" при Профсъюзния дом на културата от 1967 г. и хора на софийските девойки от 1973 г.

От 1971 г. Васил Арнаудов е заслужил артист, от 1974 г. – доцент по хорово дирижиране в БДК; от 1976 г. – декан на теоритико-композиторския и диригентски факултет на БДК. Хоровете, ръководени от Васил Арнаудов са изтъкнати български самодейни състави.

От 1980 до 1991 г. проф. Васил Арнаудов е консултант на Първия български хор "Янко Мустаков" в Свищов. Под негово ръководство хорът постига големи успехи и е удостоен през 1984 г. с най-високото звание – представителен.

С много труд, амбиция и педагогически такт проф. В. Арнаудов извиси музикалното равнище на хора, направи го обичан и ценен, както от гражданството, така и от музикалната общественост.