Награждаване:

Удостоена със званието Почетен гражданин на Свищов, с Решение № 91 на ИК на ОбНС от 23.08.1984 г., протокол № 10.

 

Информация:

Проф. д-р Людвика Прес, заместник-директор на Археологическия институт при Варшавския университет е специалист в областта на класическата археология и археологията на римските дунавски провинции.

Тя участва в разкопките на Нове като пръв помощник на тогавашния главен ръководител акад. проф. Казимир Маевски от самото начало през 1960 г. Под нейното пряко ръководство бяха открити всички обекти в Нове – обширната сграда с портик и бански помещения, военната болница и др.

Проф. д-р Людвика Прес проявява винаги много голямо внимание към българските си колеги, към България и специално към Свищов.

Със своята дългогодишна научна дейност в Нове, тя допринася за укрепване на българо-полските научни контакти.