Награждаване:
Проф.д-р Делчо Порязов е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Свищов“ с Решение №505, Протокол №32 от редовно заседание на Общински съвет Свищов, проведено на 30.03.2017 г.
Удостояването на проф.д-р Делчо Порязов с най- високото почетно звание на Община Свищов е за съществени приноси в областта на образованието и науката, развитието на финансовата система на България и инфраструктурното развитие на Община Свищов.

 

Биографични данни:
Проф. д-р Делчо Порязов е роден през 1932 г. в с. Горно поле, Хасковско. Потомък е на бежанци от Беломорска Тракия. Средното си образование получава в гр. Харманли. Две години учителства в родния си край, спестява пари и през есента на 1952 г. се записва за студент във ВФСИ – гр. Свищов, сега Стопанска академия „Д. А. Ценов”.
През 1957 г. Делчо Порязов завършва с пълно отличие и златен медал специалност “Финанси и кредит”. В годината, в която завършва висшето си образование, Делчо Порязов е избран за асистент по политическа икономия. През 1971 г., само на 38 години става професор. Специализирал е финанси в Сорбоната, Париж, и във Финансовата академия в Москва.
Неговите научни изследвания са в областта на финансите, бюджета, кредита, парите, националния доход и банковото дело. В тях той дава отговор на актуални въпроси от развитието на българската икономика. Има над 100 монографии, студии, статии, доклади, рецензии и учебници. Той участва и в решаването на научнообразователни проблеми на Висшето училище в Свищов, а по-късно, заемайки отговорни длъжности в редица държавни институции, дава своя принос за решаването на финансово-икономически задачи от национален и международен характер. Под негово ръководство колектив от изтъкнати български, немски и руски учени разработва двутомно съчинение за националния доход. Научната разработка е публикувана на български, немски и руски език, претърпява две издания и е удостоена с първа награда от Съюза на учените в България.

В административната структура на ВФСИ „Д. А. Ценов“ проф. Порязов е бил:

  • ръководител на катедра „Финанси и кредит“ през 1968-1974 г.,
  • декан на Финансовия факултет в периода 1966-1969 г.,
  • заместник-ректор от февруари 1969 до ноември 1972 г. и
  • ректор от ноември 1972 до м. януари 1975 г.

 

През 1984 г. е назначен за заместник-министър на финансите. От началото на 1989 г. е представител на България и вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. Проф. Порязов е заемал и поста председател на Надзорния съвет на Международната банка за търговия и развитие.
Под общата редакция на проф. Минко Русенов и проф. Д. Порязов излиза в два тома единствената досега „Финансова и кредитна енциклопедия” в България. Това е крупно постижение на финансовата мисъл, станало достояние на читателите благодарение на усилията и творческото участие на проф. Порязов.
Сред жителите на Свищов проф. Порязов оставя трайна диря със своите инициативи по изграждане на Факултетския корпус на академията и спортният комплекс. Той започва подготовката за изграждане на студентското градче и самото строителство. Вече като зам.-финансов министър неговата разпоредителна десница насочва необходимите инвестиционни ресурси за изграждането в Свищов на новата сграда на Българска народна банка (сега сграда на „Уникредит Булбанк“), Домът за стари хора „Мария Луиза“, както и за финансирането на общинска спортна зала и общински младежки дом.
В сърцата на спортната общественост е ярка ролята на проф. Порязов за първото класиране на „Академик“ – Свищов в „А“ републиканска футболна група, когато успехът в сезон 1975/76 г. е изкован от титулярен състав, състоящ се само от студенти в Стопанска академия, тогава ВФСИ "Д. А. Ценов", сред които 7 учат в специалност "Финанси и кредит", двама - в "Застрахователно дело" и двама - в "Стопанска отчетност“!
Проф. д-р Делчо Порязов активно участва и в живота на българската научна общност – дългогодишен член е на Съюза на учените в България, от 2004 г. до 2013 г. е председател на Управителния съвет на икономистите в България, настоящ почетен председател. Свързан е и с граждански сдружения в страната, зам.-председател е на Тракийските дружества в България. Непосредствено свързани с общественополезната дейност на проф. Порязов са и неговите родолюбиви изяви на дарител. Като зам.-министър той дарява хонорарите си от УНСС – София на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за изграждане на кабинет по Финансово и банково дело. С лични средства е построен и параклис в родното му село, поема цялостната издръжка за 1 година на изправеното пред закриване училище в с. Припек, Кърджалийска област. Като авторитетен български учен остава верен на своя научен идеал, който той отстоява както в книгата си „Икономика и общество”(2012 г.), така и в интервютата, които дава по повод съвременното състояние на стопанския живот в България.
Заслугите на проф. д-р Делчо Порязов като учен, преподавател и общественик – родолюбец са високо ценени, свидетелство за което са множество държавни награди: “Заслужил деятел на науката”, ордените “Св. св. Кирил и Методий”, „Червено знаме на труда”, „Народна република България”. На 4 Април 2008 г. става носител на орден „Стара планина” – първа степен за големи заслуги към Република България в областта на висшето образование и науката, както и финансовата теория и практика.