• вторник, 12 юли 2022
  • 222 преглеждания

Поради силно намаляване дебита на водоизточниците се въвежда режим на водоподаване в с. Българско Сливово

Поради силно намаляване дебита на водоизточниците, осигуряващи вода за питейно-битови нужди за с. Българско Сливово и на основание чл. 4 (3), т. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ, със Заповед № 633/08.07.2022 г. на управителя на ВиК "Йовковци" ООД, се въвежда режим на водоподаване в с. Българско Сливово, считано от 11.07. 2022 г., както следва:

Зона I - Северозападна част (припек) + ниска част:

- понеделник, сряда, петък и неделя от 8,00 ч. до 20,00 ч.

Зона II - Югоизточна част (усойнина):

- вторник, четвъртък, и събота от 8,00 до 20,00 ч.