• понеделник, 08 април 2024
  • 762 преглеждания

Първите сключени договори за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради със средства от НПВУ са с Община Свищов

Министерство на Регионалното развитие и благоустройството подписа първите 13 договора за саниране на многофамилни жилищни сгради и то с Община Свищов, която е и първата община, подала проектни предложения по Етап I на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Към момента са подписани 13 от договорите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 17 946 041,76 лв. В резултат от инвестицията обитателите на 738 самостоятелни обекта в тези сгради с обща разгъната застроена площ 69 096 кв. м ще живеят в по-топли и комфортни за обитаване домове. Това са:

СС "Съединение Свищов" на ул. ''Стоян Ников'' № 6, бл.3;

СС "Градево 2 - Свищов" на ул. "Градево" № 2, вх. А, Б и В;

СС "Дунав Мир" на ул. "Мир" № 1;

СС "Единство" на ул. "Черни връх" № 77;

СС "Патриарх Евтимий 2019" на ул. "Патриарх Евтимий № 75, 77 и 79;

СС "Дунав 4Г" на ул. "Младост" № 2, бл. 4Г;

СС "Щастливеца" на ул. "Кирил Д. Аврамов" № 10;  

СС "Надежда - 4" на ул. "Петър Ангелов" № 10, бл. 4;

СС "Патриарх Евтимий" № 68 на ул. "Патриарх Евтимий" № 68, ж.к. "Младост";

СС "Космос" на ул. "Трети март" № 30, 32, 34, 36 и 38;

СС "Нова Витоша" на ул. "Патриарх Евтимий" № 69, бл. 2;

СС "Надежда" на ул. "Екзарх Антим Първи "№ 1;

СС "Патриарх Евтимий 74" на ул. "Патриарх Евтимий" № 74, ж.к. "Младост".

Очаква се в най-скоро време да приключи проверката на представените от Община Свищов документи на останалите одобрени 6 жилищни сгради, след което предстои подписване на договори за предоставяне на средства и за тях.

До момента за цялата страна са сключени общо 51 договора за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни и публични сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорната структура за изпълнението на тези процедури.

Общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

Припомняме, че целта на предвидените мерки в резултат на проведени енергийни обследвания е енергийните характеристики на тези блокове да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“, да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект в тях, да се намалят емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ