• вторник, 09 юли 2024
  • 155 преглеждания

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнение на СМР по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“, финансиран по Договор за Договор № BG-RRP-4.025-0001 от 18.08.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост Ви информираме, че:

от 10 юли 2024 г. /сряда/, започва поетапна подмяна на уличното осветление, включително стълбовата мрежа в град Свищов по улица „Цар Освободител“ и улица „Алеко Константинов“ /в участъка от пл. Свобода до пл. Велешана/.

За предстоящите ремонтни дейности е информирано Районно управление Полиция – гр. Свищов.

Молим всички наши съграждани, в т.ч. упражняващите търговска дейност по тези улици, за разбиране и осигуряване на пропускливост за работните екипи и специализираните МПС.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ