• вторник, 24 януари 2023
  • 344 преглеждания

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И НАДЗОР НА ОСТРИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В СВИЩОВ

Медицинските специалисти от детските градини и училищата в община Свищов участваха в еднодневен обучителен курс по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора и контрола на острите заразни заболявания в детските колективи.

В рамките на учебната програма обучаемите затвърдиха знанията си в областта на регламентираните правила и получиха образователни материали, съдържащи полезна информация за грипен сезон 2022/2023 и националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката, постковидните симптоми и дейности по самоуправление на рехабилитацията в периоди след заболявания, свързани с Covid-19,  националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, ефектът на здравословното хранене и физическата активност върху защитните сили на организма и мн. др.

Лектори на обучението бяха д-р Люся Кралева, гл. инспектор при РЗИ – В. Търново,  д-р Петя Тошева, гл.  инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ Велико Търново и г-жа Йорданка Илиева, гл. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ Велико Търново.

Семинарът се проведе в Зала 1 в сградата на общинската администрация и бе организиран от РЗИ Велико Търново с активното съдействие на отдел „Образование“ към Община Свищов.

 

Източник: Отдел "Образование" към община Свищов - https://obrazovanie-sv.bg/obuchenie-po-preventsia-i-nadzor-na-ostrite-zarazni-zabolyavania-se-provede-v-svishtov/