Заповед № 1345-РД-01-03/03.11.2023 г., във връзка със закриване на образуваните ПСИК

2023-11-03 12:43:16

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2023-10-31 16:57:59

Съобщение във връзка с премахването на агитационни материали

2023-10-31 13:31:56

ЗАПОВЕД №1328-РД-01-03/27.10.2023 г. относно промяна на ЗАПОВЕД №1235-РД-01-03/12.10.2023 г. на кмета на община Свищов

2023-10-27 14:57:34

На вниманието на избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016

2023-10-27 10:44:07

ЗАПОВЕД №1317-РД-01-03/24.10.2023 г. относно допълване на ЗАПОВЕД №1235-РД-01-03/12.10.2023 г. на кмета на община Свищов

2023-10-24 16:17:46

Заповед №1301-РД-01-03/23.10.2023 г. във връзка с осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на община Свищов по време на произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

2023-10-23 14:22:24

ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА за получаване на материали на 28.10.2023 г. за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-10-23 14:19:00

График за разяснителна кампания за машинно гласуване в община Свищов

2023-10-21 11:09:36

ЗАПОВЕД № 1297-РД-01-03/19.10.2023 г. относно образуване на избирателна секция в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-10-19 16:30:12

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2023-10-18 09:09:36

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

2023-10-14 10:49:44

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

2023-10-14 10:49:05

Съобщение на пресцентъра на МВР, относно издаване на удостоверения на избиратели, чиито лични карти са изгубени/откраднати/повредени/унищожени

2023-10-13 11:39:55

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Свищов

2023-10-13 10:50:03

Заповед № 1235-РД-01-03/ 12.10.2023 г., относно образуване на два броя подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни физически увреждания

2023-10-13 10:47:47

Заповед № 1234-РД-01-03/ 12.10.2023 г., относно осигурен транспорт в изборния ден за избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания

2023-10-13 10:47:13

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-09-26 14:23:16

ЗАПОВЕД №1155-РД-01-03/20.09.2023 г. за определяне на местата за провеждане на предизборни събрания, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

2023-09-20 16:38:10

ЗАПОВЕД №1154-РД-01-03/20.09.2023 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в град Свищов от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

2023-09-20 16:31:17

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

2023-09-20 15:40:57

Списък на населените места в община Свищов с население над 100 души, съгласно чл.14 от ЗАТУРБ, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство на 29.10.2023г.

2023-09-20 15:38:54

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

2023-09-14 13:14:16

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-09-13 16:33:09

Заповед № 1070-РД-01-03/07.09.2023 г. на кмета на Община Свищов за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в Община Свищов за предстоящите избори за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

2023-09-07 14:35:09

Заповед № 1052-РД-01-03/04.09.2023г. на кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29.10.2023 г. /PDF формат/

2023-09-05 14:05:08

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК

2023-08-09 15:24:35

ОБРАЗЕЦ на предложение за членове на ОИК в община Свищов и ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на предложените лица за членове на ОИК при провеждане на изборите за общински съветницци и кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-08-09 13:07:20

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2023-08-08 16:46:50

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

2023-08-08 16:43:36