СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

2019-10-30 12:48:38

Заповед № 2016 - РД-01-03/ 21.10.2019 г. във връзка с осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на община Свищов по време на произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

2019-10-21 15:09:47

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-10-16 17:07:26

Със З А П О В Е Д № 1998 - РД-01-03 от 16 октомври 2019 година на в.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова е определена избирателна секция 042800003 с адрес ОУ „Филип Сакелариевич”, ул. „Алеко Константинов” № 24 за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат.

2019-10-16 14:01:49

ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА за получаване на материали на 26.10.2019 г. за произвеждане на избори за за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-10-16 11:57:31

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

2019-10-16 11:46:31

СЪОБЩЕНИЕ за обучение на членовете на секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Свищов

2019-09-30 14:11:35

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-09-25 15:58:25

ЗАПОВЕД №1862/19.09.2019 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 година /PDF формат/

2019-09-19 16:26:24

ЗАПОВЕД №1861/19.09.2019 г. за определяне на местата при провеждане на предизборните събрания и митинги във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-09-19 16:24:58

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-09-12 10:03:32

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

2019-09-11 15:43:21

РЕШЕНИЕ №830-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Свищов за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-09-11 12:46:58

Кметства, в които ще се избира кмет на кметство на територията на Община Свищов

2019-09-10 14:58:06

Заповед № 1162-РД-01-03/30.08.2019 г. на кмета на Община Свищов, за определяне местата за обявяване на избирателните списъци, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. /PDF формат/

2019-08-30 12:01:02

Заповед № 1161-РД-01-03/30.08.2019 г. на кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. /PDF формат/

2019-08-30 11:58:28

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК

2019-08-09 16:59:49

ХРОНОГРАМА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

2019-07-26 14:13:01

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)

2019-07-26 14:08:37

ОБРАЗЕЦ на предложение за членове на ОИК в община Свищов и ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на предложените лица за членове на ОИК при провеждане на изборите за общински съветницци и кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-07-12 16:46:29