Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 529, протокол № 47 от 1.03.1999 г. на Общински съвет – град Свищов.

Информация:

Роден на 22.02.1936 г. Диплома от университета по чешка и руска филология. От 1963 г. работи в Министерството за международни взаимоотношения.


  • 1963 – 1967 г. Министерство за международни взаимоотношения, сектор Европа
  • 1967 – 1970 г. Втори секретар в Прага
  • 1970 – 1973 г. Първи секретар в Москва
  • 1973 – 1977 г. сектор Европа – дейност в Източна Европа
  • 1977 – 1980 г. Втори съветник във Вашингтон /взаимоотношения Изток – Запад, политика и военна политика
  • 1980 – 1986 г. Първи съветник в Лондон
  • 1986 – 1990 г. заместник-директор за Европа и директор на отдел СССЕ
  • 1990 – февруари 1995 г. посланик, извънреден и пълномощен представител на Френската Република към ООН, Виена /МААЕ/, движение за борба с наркотиците, ONUDI, и др
  • февруари 1995 г. – посланик в Република България