Награждаване:

Удостоена със званието "Почетен гражданин на Свищов" с Решение № 123 на ИК на ОбНС от 02.11.1987 г., протокол № 13.

 

Информация:

Мария Даниловна Ванкова е съпруга на свищовския гражданин, учен и общественик генерал-майор Симеон Николов Ванков.

Генерал-майор проф. Симеон Н. Ванков е роден на 25.01.1858 г. в Свищов, в семейството на възрожденския учител Николчо Ванков. Завършва начално образование в родния си град, продължава образованието си в Русия – завършва Александровското реално училище в град Николаев и Второ военно константиновско училище /1876 – 1878 г./, Артилерийската академия в Петербург /1880 – 1883 г./.

Симеон Ванков, като един от най-добрите военни специалисти в страната, е назначен за началник на русенския арсенал /март 1884 г./.

Симеон Ванков основава заедно с П. Кузмински първото българско техническо дружество в Русе на 23.03.1885 г. и става негов пръв председател.

По време на Сръбско-българската война, Ванков командва Дунавската флотилия. За необикновената му енергия и организаторски талант е произведен в чин генерал-майор – най-големия чин в българската армия по това време. По-късно той е принуден да емигрира в Русия. Тя става негова втора родина. Там той проявява своя огромен организаторски талант и способности на учен, на специалист в областта на оръжейното производство и металообработването. Работи последователно в Киев и Петербург като началник на Туркестанския и Приамурския военен окръг, на Брянския арсенал и в Москва.

По време на Първата световна война, Ванков е най-големия организатор на военното производство. Създава организацията на главното артилерийско управление за производство на снаряди, която носи неговото име. През 1917 г. Ванков се запознава с Ленин, който му възлага отговорни военни и стопански постове. Свиква Първи и Втори Всерусийски конгреси на металурзите /1920 – 1924 г./, инициатор и организатор е на всесъюзните съвещания по цветни метали /1925 г., 1929 г./.

Значителна е и педагогическата му дейност. Ванков чете лекции от 1917 г. в Московския университет "Ломоносов", от 1922 г. е професор по технология на металите. Автор е на редица трудове в областта на студената обработка на металите и по история на артилерията. Проф. Симеон Ванков умира в Москва на 21 юни 1937 г.

Мария Даниловна Ванкова е удостоена с почетното звание във връзка с посещението й в град Свищов през 1987 г. за откриването на музея "Съратниците на Ленин".