• Дата: 31.03.2023 - 24.04.2023
  • Място: Свищов

П Р О Г Р А М А

БИБЛИОТЕКА ПРИ ПБНЧ „ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ“

Мероприятията са подчинени на 160 години от рождението на Алеко Константинов,

160 години от рождението на Цветан Радославов и 145 години от рождението на Александър Божинов

___

31 март (петък)

10.30 ч. „Буквите: Аз съм българче“ – с малките радославовци от I „а“ и I “б“ класове на   

СУ „Цв. Радославов“ с кл. р-ли Т. Христова и М. Горчева, Д. Стойкова и П. Димитрова в детския отдел.

___

05 април (сряда),

14.00 ч. „Тайнството библиотека“ с I-IV класове на ОУ „Ф. Сакелариевич“ с кл. р-ли Г. Маринова, С. Иванова, Б. Кобурова.

 

16.00 ч.  „Четенето лесно и интересно“ – щафетно четене с малки и големи деца от 5 до 13 години от ЦОП Свищов с р-л И. Гайдарова.

___

07 април (петък)

09.00 ч. „Препрочитаме Алеко“ – с VI „а“ кл. на СУ Д. Благоев“ с р-л Пенка Костякова.

 

10.00 ч. „Препрочитаме Алеко. Тримата големи от Преображенската махала“ с VI „б“ клас на СУ „Д. Благоев“ с р-л  Надя Стефанова.

 

11.45 ч. „Препрочитаме Алеко. Тримата големи  И. Шишманов, Алеко и Цв. Радославов“ – с VI „в“ клас на СУ „Д. Благоев“ с  р-л  Надя Стефанова.

___

18 април (вторник)

10.30 ч. „На гости на книжката – Книжката оживява“ четене и драматизация с група „Дъга“ на ДГ „Радост“ с р-ли Т. Сийкова и Борисова.

 

13.00 ч. „Радославови дни – Книжовното присъствие на Цветан Радославов в Читалищната библиотека“ с четвъртите класове на СУ „Цв. Радославов“ с р-ли М. Атанасова и Св. Тодорова.

 

13.40 ч. „Радославови дни – Книжовното присъствие на Цветан Радославов в Читалищната библиотека“ и рецитал с вторите класове на СУ „Цв. Радославов“ с р-ли Юл. Секулова и М. Филипова.

___

19 април (сряда)

13.00 ч. „Радославови дни – Книжовното присъствие на Цветан Радославов в Читалищната библиотека“ с третите класове на СУ „Цв. Радославов“ с р-ли Петя Йорданова и Анелия Гекова.

20 април (четвъртък )

11.00 ч. „Вече сме грамотни. Книжки можем да четем“ – с I „б“ кл. на СУ „Н. Катранов“ с кл. р-л С. Александрова.

 

24 април (понеделник)

11.00 ч. „Вълшебните български приказки“ щафетно маратонско четене  ученици, учители и библиотекари с V „а“ кл. на СУ „Д. Благоев“ с р-л Жана Костякова –  Георгиева.

 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

 

3 април (понеделник)

10.00 ч. В Детски отдел „Книжко моя сладкодумна” – разгръщаме  страниците  на най-новите детски книжки в библиотеката заедно с децата от 4 група на ДГ „Радост”.

 

4 април (вторник)

10.00 ч. В ДГ „В. Левски” – „Приказки любими в рими” – четене на приказки в 1 и 2 група.

 

5 април (сряда) 

15.00 ч. В ККП ”Щастливеца” – „Житейската мъдрост в книгите” – четене на откъси от книгата „Скритият дар - 101 притчи”.

 

18 април (вторник)

10.30 ч. В  Детски отдел – „Приказката слушам аз и рисувам в захлас” – четем и рисуваме с IV „а“ клас при СУ ”Д. Благоев”.

 

19 април (сряда)

13.10 ч. В Детски отдел – „Прочети, помисли  и отгатни” – състезателна игра с учениците от VI „в“ клас при СУ „Н. Катранов”.

 

19 април (сряда)

14.30 ч. В ОУ „Ф. Сакелариевич” – „Да четем и да се забавляваме” – четем заедно с ученици от I - IV клас.

 

20 април (четвъртък)

10. 30 ч. В Детски отдел – „Приказката слушам аз и рисувам в захлас” – четем и рисуваме с учениците от IV „б“ клас при СУ „Д. Благоев”.

 

21 април (петък)

12.20 ч. В Детски отдел – „Прочети, помисли  и отгатни” – състезателна игра с учениците от  VI „а“ клас при СУ „Н. Катранов”.