Награждаване:

Удостоен със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 448, Протокол № 36 от 25.05.2005 г. на Общински съвет – Свищов.

 

Информация:

Красимир Дачев е роден на 22 февруари 1950 г. в град Свищов. През 1974 година завършва висшето си юридическо образование в СУ "Св. Климент Охридски" – София. По-късно /1985 г./ специализира "Американско право и правни институции" в град Залцбург, Австрия. Свободно владее английски, италиански и руски език. Професионалната му кариера стартира през 1977 година. Тогава той създава Група „Технология на металите "А. Балевски".

Преди 10 ноември 1989 г., повече от 12 г. е главен юрист-консулт в "Национален комитет за използване на космическото пространство". Член е на Международната академия за космическо право – Франция. Член е на Националното географско дружество – САЩ. Член е на Историческото общество "Кой кой е" – "Професионалисти" 2001-2002 г.

Красимир Дачев е председател на Надзорните съвети на:

  • "Вапцаров" АД – град Плевен;
  • "Алуком" АД – град Плевен;
  • "Метаком" АД – град Плевен;
  • "Центромет" АД – град Враца;
  • "Осъм" АД – град Ловеч.

Председател е на Управителния съвет и изпълнителен директор на:

  • "Свилоза" АД – град Свищов;
  • "Група Технология на металите "А. Балевски" Холдинг АД

През периода 1990-1997 г. Красимир Дачев е юридически консултант "Корпоративни финанси" в "Международна банка за търговия и развитие".

От ноември 2004 г. е зам.-председател на Българската търговско промишлена палата. Като представител на БТПП участва в комисии и работни групи към Министерството на финансите и Министерството на икономиката.