• Дата: 01.11.2021 - 20.12.2021
  • Място: Свищов

Дирекция „Култура и културно наследство“ и Отдел „Образование“ при Община Свищов, МФ „Алеко Константинов” – Свищов, Исторически музей – Свищов и ХГ "Николай Павлович"


във връзка с отбелязването на 159–годишнина от рождението на Алеко Константинов 

обявяват


РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА 
на тема:
„ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ!”
    Условия на конкурса:
• Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
- 1 – 4 клас;
- 5 – 8 клас;
- 9 – 12 клас;
• Максимални размери на рисунките до 35/50 см.;
• Техника по избор;
• Най-добрите участници ще бъдат отличени със следните награди:
- Първа, втора, трета и поощрения за трите възрастови групи;
• На гърба на рисунката да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл:
- имената на участника;
- възраст;
- име на училището (школата);
- град/село;
- телефон за връзка;
• Краен срок за предаване на рисунките 21.12.2021 г. (петък) в ХГ „Н. Павлович” на адрес: гр. Свищов 5250, пл. „Алеко” №1, Художествена галерия „Н. Павлович” за конкурса за детска рисунка;
• Най-добрите ученически рисунки ще бъдат подредени в изложба.
• Отчитане на резултатите и откриване на изложбата в рамките на Алековите дни – 12 януари 2022 г. от 16.30  ч. в галерията.
• За контакти: h.g.n.pavlovich@abv.bg


Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични или други обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.пидемични или други обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.