• Дата: 01.11.2021 - 20.12.2021
  • Място: Свищов

Община Свищов обявява


КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ КОНКУРСИ


За поредна година, Община Свищов обявява творчески конкурси по повод предстоящите коледни и новогодишни празници.
От 1 до 22 декември 2021 г. могат да се подават предложения в пет направления: традиционна коледна картичка; електронна коледна картичка; празнична украса; инициатива на 2021 година; послания към 2022 година.


За първи път, привържениците на цифровите технологии и любителите на компютърната графика могат да участват в конкурса за „Електронна картичка“. Проектите трябва да са изработени изцяло на компютър, като използваната графична програма няма значение. При оценяването ще са важни творческото въображение и техническите умения, както и автентичността на авторското изпълнение. Проектите могат да са решени изцяло графично или да бъдат анимирани. Препоръчително е да се изпращат в следните формати: JPG, GIF, MP4, AVI, MPG, WMV. Всички подробности за участие в петте конкурса са описани в регламента. За повече информация са посочени координати за връзка.

Предвид епидемичната обстановка, наградените ще бъдат обявени онлайн на 1 януари 2022 година на сайтовете www.svishtov.bg и www.obrazovanie-sv.bg, както и на facebook страниците „Култура Община Свищов“ и „Образование в Свищов“. Организаторите ще се свържат с наградените за уточняване на начина, по който да си получат наградата, като за целта е много важно при подаване на предложенията да се вписват имената на участника и телефон за обратна връзка.

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията в петте конкурса.
_____________
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА:


Традиционна коледна картичка
Електронна коледна картичка
Празнична украса
Инициатива на 2021 година
Послание към 2022 година


1. Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др. 
2. Конкурси за послание и инициатива:
- Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст;
- Предложенията за „Инициатива на 2021 година“ трябва да описват вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки;
- Предложенията за „Послание към 2022 година“ могат да бъдат в проза или мерена реч.
3. Конкурс за картички:
- Предложенията за „Традиционна картичка“ могат да бъдат в различни размери, форми и техники на изпълнение;
- Предложенията за „Електронна картичка“ трябва да представляват статична или динамична (анимирана) компютърна графика и да се изпращат във следните формати: JPG, GIF, MP4, AVI, MPG, WMV.
4. Конкурс за празнична украса:
- Предложенията за „Празнична украса“ се приемат под формата на снимки или видеоклип, представящи изработената украса.
5. Всяко предложение да съдържа информация за име и фамилия на автора или име на организацията, лице и телефонен номер за контакти.
6. Срокът за приемане на предложения е от 1 до 22 декември (включително).
7. Предложенията се приемат на e-mail: konkursi@svishtov.bg и на гише „Информация“ в сградата на Община Свищов.
8. Резултатите ще бъдат обявени на 1 януари 2022 година на www.svishtov.bg, www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook: Култура Община Свищов и Образование в Свищов.
9. Наградите ще бъдат изпратени на победителите.
10. Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.
11. Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov.bg или на тел.: 0631/ 60747

Успех на всички участници!