Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 231 на Общинския съвет от 12.09.2000 г., протокол № 18.

 

Информация:

Иван Станчов произхожда от известен род, чиито корени са от град Свищов. Неговият дядо Димитър Станчов е известен държавник и политик. В продължение на дълги години е дипломат в Букурещ, Петербург, бил е министър на външните работи в кабинета на Д. Петков. За кратко време застава на образувания от него кабинет. След това заема последователно поста Пълномощен министър в Париж, Лондон и Брюксел.

И днес родът на Станчови има своите достойни продължители. Внукът на Димитър Станчов – Иван Станчов през 1990 г. се връща в България за първи път. От февруари 1991 г. до юли 1994 г. е извънреден и пълномощен посланик на нашата страна във Великобритания. Иван Станчов създава параклиса "Св. Иван Рилски", българско читалище и училище в сградата на посолството на Република България в Лондон.

Основател и председател на Управителния съвет на фирма "Креста маркетинг" /целта е привличане на чуждестранни инвестиции в България и други балкански страни чрез приватизация, джойнт венчър и т. н./. Член на Управителния съвет на фирма "Станчов, Севлиевски и ко" АД /проучване, анализ и маркетинг на български фирми/. Член на Консултативния бизнес съвет на Българо-британската търговска камара в Лондон. Основател и председател на Управителния съвет на фондация "Карин дом" – център за деца със специални нужди във Варна. Основател и член на Управителния съвет на Международния център за проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения в София. Член на Управителния съвет на Нов български университет. Член на Съвета на настоятелите на Американския университет в България. Член на Управителния съвет на сдружение "Гаврош" – Варна, център за безпризорни деца.

Съпричастен е на проблемите на културата и в град Свищов. По негова инициатива при едно посещение в града от Лондон бяха дарени 407 тома художествена литература на Първо българско читалище. Господин Станчов е поел ангажимент за събиране на средствата за църквата "Св. Троица".