Награждаване:

Инж.Стефан Димитров е удостоен със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов” с Решение №93, Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет Свищов, проведено на 28.01.2016 г.
Удостояването на инж.Стефан Димитров с най-високото почетно звание на Община Свищов е едно признание за проявен героизъм в екстремни и аварийни ситуации.

Биографични данни:
Стефан Иванов Димитров е роден на 12 Октомври 1957 година в гр. Свищов. Завършва средно образование в Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов. Висше образование завършва във Висша специализиран школа на МВР – факултет „Пожарна охрана“, а след това завършва и Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Специалност "Застраховане и социално дело". Трудовата му дейност започва в обекта противопожарна охрана към "Свилоза" АД. Стефан Димитров е потомствен пожарникар и е минал по цялата стълбица от началник на дежурна смяна до началник на Районната служба в Свищов. От 1989 г. заема поста Началник на свищовската районна служба. Професионалните и личностните му качества в голяма степен са допринесли за развитие на службата и постигане на високи резултати. Стефан Димитров участва активно в обществения живот на богатия на традиции град Свищов. Ползва се с висок авторитет сред съгражданите си. Познава в пълен обем нормативната уредба, регламентираща дейността за осигуряването на пожарната и аварийна безопасност. Многобройни са спасителните операции, които се изпълняват на територията на общината под негово ръководство. При пожар, възникнал през юни 2007 година в жилищна кооперация, под ръководството му е предотвратено разпространението на огъня и е извършена успешна евакуация на застрашените хора. За това той бе обявен за „Пожарникар на годината“, след като стана комплексен победител в Националния конкурс за пожарникар на годината. За своята професионална дейност, през годините Стефан Димитров е удостояван с различни отличия – Две награди „Обявяване на благодарност“ от министъра на Министерството на вътрешните работи, награда „Почетен знак“ III степен на МВР, почетен знак II степен на МВР. Награждаван е от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от началника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. През 2003 г. Стефан Димитров организира събиране на средства и доброволен труд от служители на Районната служба, граждани и фирми за изграждането на храм-параклис „Свети пророк Илия“ в двора на свищовската противопожарна служба. Като началник на Районна служба „Пожарна служба пожарна безопасност и защита на населението“, Стефан Димитров постигна много добро ниво на взаимодействие между службата и Държавното лесничейство, Районното управление на МВР, Община Свищов, както и участието на много доброволци, готови да се противопоставят на стихиите. Службата поддържа и добри контакти с колегите от съседна Румъния.
Стефан Димитров е отдал 35 години от живота си, помагайки на хората и борейки се с бедствията в свищовска община. Не веднъж рискувайки своя живот е спасявал хора, имущество и животни. За проявявания висок професионализъм и качества, със свое решение Общински съвет Свищов изразява благодарност и уважение към Стефан Димитров за дългогодишната му дейност в полза на обществото, като го удостоява със званието „Почетен гражданин на град Свищов“.