• вторник, 30 май 2023
  • 354 преглеждания

Харизмата на хорото 2023

ПРОГРАМАТА

___

Място на провеждане: Амфитеатър „Калето“:

9.00 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците.

10.00 – 10.30 ч. – Откриване на фестивала, представяне на групите и техните ръководители, теглене на жребий.

10.30 – 15.00 ч. – Състезателна програма.

15.00 – 16.00 ч. – Концертна програма (докато журито заседава).

16.00 ч. – Награждаване и закриване на фестивала.

___

Общоградска ХОРОТЕКА „ХАРИЗМАТА НА ХОРОТО“:

19.00 ч. – Настаняване на групите участници във фестивала.

20.00 ч. – Откриване на Хоротека „Харизмата на хорото“.

23.00 ч. – Закриване.