Награждаване:

Ганчо Ламбев е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Свищов“ с Решение №825, Протокол №53 от редовно заседание на Общински съвет Свищов, проведено на 26.04.2018 г.

Удостояването на Ганчо Ламбев с най- високото почетно звание на Община Свищов е за съществен принос за развитието на община Свищов.

 

Биографични данни:

Ганчо Петков Ламбев е роден през 1953 г. Средното си образование завършва през 1972 година в Техникум по механизация на селското стопанство „Цанко Церковски“ гр. Павликени като машинен техник. Живее в родното си село Царевец, община Свищов, област Велико Търново.

Ганчо Ламбев е бил три мандата общински съветник в Общински съвет – Свищов – от 2003 до 2015 г.

Като личност притежава рядко срещана толерантност и състрадателност – проявява изключителна чувствителност към болките и проблемите на съгражданите си, към всичко, което радва и носи гордост и удовлетвореност. Отличава се с активна гражданска позиция.

Благотворителните инициативи и обществено-полезната дейност стартират още в далечната 1991 г., когато той става председател на земеделската кооперация в Царевец и оттогава оказва неимоверна помощ и подкрепа на кметството и общината.

Кооперацията, която ръководи обработва над 23 000 дкa. земеделска земя с използване на най-модерни машини, съоръжения и технологии и осигурява заетост на над 100 души.

Управленската политика на кооперацията е насочена към повишаване на заетостта сред местното население, подкрепа на значимите и полезни за обществото инициативи, ефективно подпомагане на местните образователни, културни, социални и други институции, а основните обществени каузи са насочени към грижа за хората и социално слабите, помощ на хората в неравностойно положение, грижа за здравето и спорта, благотворителност, култура и др. Неговата многостранна, последователна и значима обществено-полезна и стопанска дейност за развитието на града и общината остава видима следа.

В лицето на своя председател Ганчо Ламбев, кооперацията подпомага финансово редица детски, здравни и социални заведения, спортни и културни институции и клубове, фестивали, чествания и прояви в град и община Свищов.

Значителна финансова подкрепа оказва г-н Ламбев върху развитието на град Свищов и общината. С негови средства и дарения са извършени ремонтни дейности в сградата и в отделения на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов, включително доставка на медицински консумативи и техника; църквата „Света Троица“ с. Царевец, Народно Читалище „Светлина - Царевец 1927“, където работят самодейни формации, разчитащи за всичко на кооперацията – за средства за пътуване при участия, за организация на прояви.

Прекрасна българска инициатива подема кметство Царевец и кооперацията, когато на 3 март 2011 година над всяка къща в селото се развява българския трибагреник, като първите 250 трикольора са закупени със средства от кооперацията.

По инициатива на читалището, както и със стабилната финансова подкрепа от Производствена, потребителна и обслужваща кооперация „Изгрев 93”, през лятото на 2011 година бе реновирано лятното кино и организиран и проведен Първи национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”, който в последствие се превръща в ежегоден фестивал на художествената самодейност под патронажа на Министерство на културата на Република България. Генерален спонсор на фестивала отново е Производствена, потребителна и обслужваща кооперация „Изгрев 93“ с председател Ганчо Ламбев.

Друга сфера, в която основно действащо лице отново е г-н Ганчо Ламбев е спорта. Естествено с неговата финансова подкрепа е обновен спортният комплекс с оформени игрища за футбол, волейбол и баскетбол, оборудвана спортна и фитнес зала. Създаден е футболен клуб „Изгрев 93” с два отбора мъже и деца, които редовно провеждат своите тренировки и участват успешно в организирани общински и областни турнири.

Неимоверна е и помощта, оказвана от г-н Ламбев в трудни и аварийни ситуации. Благодарение на високопроходимата техника, с която разполага, кооперацията нееднократно се е отзовавала на помощ при обилни снеговалежи и извънредни ситуации, свързани със снегонавявания и почистване на пътищата в общината през зимния период.

Социалния и човешкия фактор е това, което играе важна роля в политиката на кооперацията в лицето на г-н Ламбев. С негови лични средства, той оказва финансова подкрепа и помощ на затруднени семейства; поема финансирането на тъжни обредни ритуали; осигурява финансови средства за лечение на болни хора и оперативни интервенции. Много са и случаите, за които хората незнаят, а и самият г-н Ламбев не иска да говори, защото смята, че да направиш добро не винаги е свързано с много пари, но винаги означава, че си извършил едно добро дело, подал си ръка, когато си почувствал, че трябва и си го направил от сърце.

Общата стойност на даренията и финансовата помощ на Производствена, потребителна и обслужваща кооперация „ИЗГРЕВ 93“ с. Царевец, община Свищов с председател Ганчо Ламбев през годините възлизат на над 880 000,00 лева, част от които са:

За 2017 г. даренията са на обща стойност над 93 000 лева;За 2016 г. - над 170 000 лева; за 2015 г.- около 10 000 лева;

В периода 2011/2012 г. за възстановяване на летният театър в с. Царевец средствата възлизат на 77 346 лева;

В периода 2006/2009 г. за възстановяване сградата на стадиона в с. Царевец са дарени средства в размер на 31 710 лева.

За своите заслуги председателят на Производствена, потребителна и обслужваща кооперация „Изгрев 93“ в Царевец Ганчо Ламбев бе удостоен със званието Почетен член на НЧ „Светлина – Царевец 1927“ за значителния му принос за развитието и утвърждаването на читалищната художествена самодейност в селото.

През 2017 г. на XII-та Годишна среща на Националното сдружение на общините на Република България г-н Ганчо Ламбев е удостоен с Наградата „Общински дарител“.

Със свое решение, Общински съвет Свищов прие предложената номинация за Почетен гражданин на Свищов на един достоен гражданин и общественик, отличаващ се със своята добрата, достойнство, отговорност, състрадателност и справедливост.