ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА за получаване на материали на 25.05.2019 г. за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

2019-05-21 10:23:26

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК

2019-05-21 10:21:01

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 246-ЕП от 2 май 2019 г.

2019-05-21 10:20:18

ЗАПОВЕД №594-РД-01-03 ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНА ОБСТАНОВКА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 Г.

2019-05-20 15:01:52

ВИДЕОКЛИП ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

2019-05-17 14:47:44

СЪОБЩЕНИЕ за обучение на членовете на секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Свищов, което ще се проведе на 21 май 2019 година / вторник / от 17.00 часа в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.Аврамови – 1856“

2019-05-16 09:34:54

Секции на територията на община Свищов, определени за машинно гласуване

2019-05-15 13:43:56

Заповед № 499 РД-01-03/ 13.05.2019 г. относно определена СИК за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат

2019-05-14 13:29:57

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

2019-05-14 12:55:49

Заповед № 495 РД-01-03/ 10.05.2019 г. относно адрес на СИК № 042800070, в с. Овча могила

2019-05-13 13:29:37

Полезна информация относно ЕВРОИЗБОРИ 2019

2019-05-03 16:21:28

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

2019-04-24 11:59:53

ЗАПОВЕД № 451-РД-01-03/ 23.04.2019 г. на кмета на Община Свищов за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в град Свищов по време на предизборната кампания, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 година /PDF формат/

2019-04-23 17:25:05

Полезна информация ЕВРОИЗБОРИ 2019 /PDF файл/

2019-04-15 16:48:10

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

2019-04-12 16:47:47

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

2019-04-12 11:22:07

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2019-04-11 11:38:43

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО ГЛАСУВАТ В СЕКЦИИ 023, 024 И 089

2019-04-10 11:21:01

Заповед № 342-РД-01-03/02.04.2019 г. на кмета на Община Свищов, за определяне местата за обявяване на избирателните списъци, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат на 26.05.2019 г. /PDF формат/

2019-04-04 11:18:47

Заповед № 341-РД-01-03/02.04.2019 г. на кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат на 26.05.2019 г. /PDF формат/

2019-04-04 11:17:55

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

2019-04-04 11:16:56