Награждаване:

Удостоена със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 616 на Общинския съвет от 15.06.1999 г., протокол № 51.

 

Информация:

Евгения Стоянова Хорверс е родена на 18.08.1948 г. в град Свищов. Завършва гимназия "Алеко Константинов". Учи немска филология в Софийски университет "Климент Охридски". Работила е в библиотеката на Стопанска академия "Димитър А. Ценов". От 23 г. живее в град Заанстад, Холандия.

Член е на фондация "Стихтинг Промоци". Работи във фирма за проучване и регистрация на запазена търговска марка – най-голямата в Европа. Тя е инициатор за контактите на Община Свищов с фондация "Стихтинг Промоци". Извършва преводи на кореспонденцията между Общината и фондацията. Изключително съпричастна към проблемите на социалните заведения в общината. Тя осъществи връзката с Община Заанстад, Холандия. Ръководството на Община Заанстад оценява високо работата на фондацията и дава своята подкрепа за бъдещите изяви на фондацията и връзките й с Община Свищов.