ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов.

2017-11-08 11:33:15

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов

2017-05-25 14:02:51

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов/допълнение.

2016-08-10 14:06:44

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов/допълнение.

2016-07-20 14:05:35

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Общински съветници в Общински съвет Свищов (.pdf)

2015-12-21 14:12:23

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Общински съветници в Общински съвет Свищов (.pdf)

2015-12-21 14:10:12

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кмет на Община Свищов, кметове на кметства и кметски наместници в Община Свищов (.pdf)

2015-12-04 14:14:04

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кмет на Община Свищов, кметове на кметства и кметски наместници в Община Свищов (.pdf)

2015-11-17 14:15:34

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кметове на кметства, кметски наместници и общински съветници

2012-02-27 14:18:16

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служители на Община Свищов

2012-02-27 13:38:16

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ЧАСТ 2

-0001-11-30 00:00:00

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ЧАСТ 1

-0001-11-30 00:00:00

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служители на Община Свищов

-0001-11-30 00:00:00