• понеделник, 10 юни 2024
  • 186 преглеждания

БЧК стартира поетапно раздаване на хигиенни продукти в изпълнение на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.“

Български червен кръст - Велико Търново стартира поетапно раздаването на хигиенни продукти в изпълнение на втори транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.“ – операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

В област Велико Търново ще бъдат подпомогнати 13784 лица. Раздаването на хигиенните продукти ще продължи до 12 юли 2024 год.

Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на АСП, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат 9 вида продукти от първа необходимост – тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки и 2 вида местни консерви – говеждо месо и говежди кюфтета.

На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна.

За град СВИЩОВ раздаването ще започне на 14 юни в пункта на адрес Студентски град – блок № 3. Пункта ще работи всеки работен ден от 9,00 ч до 12.00 ч.

Лицата, които не могат лично да получат продуктите, могат да попълнят пълномощно по образец, което могат да вземат в пункта за раздаване, с което да упълномощят друго лице да ги получи.