Награждаване:

Академик Державин е избран за почетен член на БАН през 1945 г. Същата година е удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов при посещението му в града и гостуването му във ВФСИ "Д. А. Ценов".

 

Информация:

Николай Севастиянвич Державин /3.12.1877 г. – 26.02.1953 г./ е руски славяновед, филолог и историк. Академик от 1931 г., поченен член на АН на Беларуската ССР.

Основните съчинения на академик Державин са посветени на историята на България и българската литература, на проблемите на българското Възраждане. Трудовете му оказват голямо влияние върху българските историци и слависти. Автор е на редица творби на български и руски език, в т.ч. История на България, на публикации за Христо Ботев, Иван Вазов и Алеко Константинов.