Местни данъци и такси - Община СвищовРАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 60830 - инспектори и каси
( 0631- 60588 - началник
е-mail: mdt@svishtov.bg

<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2017 г. - DS