Местни данъци и такси - Община Свищов
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 6 08 30 - инспектори и каси
( 0631- 6 08 31 - счетоводство
( 0631- 6 05 88 - началник отдел
е-mail: mdt@svishtov.bg
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2020 г. - DS

Декларациите по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за осбовождаване на част от такса битови отпадъци  за данъчната 2021 г. се приемат от 02.01.2020 г. до 31 октомври 2020 година.
От 2020 г. за Община Свищов при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,00 /три/ на сто
върху оценката на прехвърляното имущество.