Местни данъци и такси - Община Свищов
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 6 08 30 - инспектори и каси
( 0631- 6 05 88 - началник отдел
е-mail: mdt@svishtov.bg
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2019 г. - DS

Декларациите по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 20 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за осбовождаване на част от такса битови отпадъци /компонента - сметосъбиране и сметоизвозване/ се приемат до 31 октомври на 2019 г.
След тази дата декларации няма да се приемат!