Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Озеленяване на стадион Академик"

По програмата за озеленяване на населени места и залесяване, Финансирани от МОСВ Залесяване на Стадион "Академик" – гр. Свищов

Съгласно "Атлас на околната среда на Република България", районът на гр.Свищов е сред "проблемните въздушните басейни". В разработената и приета стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов като стратегическите цели са очертани:

  • опазване и хармонично развитие на природните и антропогенните ресурси;
  • осигуряване на здравословна и безопасна жизнена среда със запазено и за бъдните поколения природно и културно наследство.

Целта на настоящия проект е да допринесе за изпълнението на тези стратегически цели, да се създадат по-здравословни условия на гражданите на гр. Свищов за спорт и развлечение като зрители на футболните мачове. Подобряване на жизнената околна среда на гражданството в духа на европейските ценности.

Стадион "Академик" се намира в източната част на гр.Свищов в непосредствена близост до спортния комплекс на СА"Д.А.Ценов". Използва се за тренировки и състезания от три спортни клуба:

  • Професионалин футболен клуб "Академик"- участник във ІІ-ра професионална футболна лига;
  • Футболен клуб "Елит"- участник във "В"футболна група;
  • Спортен клуб по лека атлетика "Нове".

Развлечение за гражданите и гостите на гр.Свищов са ежеседмичните професионални футболни мачове които се провеждат на Стадион "Академик", както и общоградските прояви на ученески спортни игри.

Стадион "Академик" разполага с 15 000 седящи места.

Проектът предвижда залесяване на стадион "Академик" гр.Свищов.

В северната и западната част на стадиона се предвижда залесяване на Стадион "Академик" с дървесни видове и жив плет, а на лицевата – южна част засаждане на декоративни храсти.

В реализирането на проекта се включиха с обществен труд ПФК"Академик", ОП "Спортни имоти и прояви" и др. сдружения и групи граждани като финализирането му бе през м. ноември 2002 г.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания